miercuri, 9 decembrie 2009

Editorial

Sfârşit de an, cu mulţumiri şi speranţe


Iată-ne numărul 58 al „Jurnalului sindical”, ultimul din anul care se încheie. Salariaţii din învăţământ pleacă cu o săptămână mai devreme în vacanţă şi cu salariile diminuate în mod abuziv de către Guvernul României şi de reprezentanţii lor în teritoriu. În acest context, doresc să le mulţumesc tuturor celor care cred în mişcarea sindicală. Celor care au susţinut sindicatul, în special în anul 2009. Împreună am reuşit să îi oprim pe vremelnicii în funcţii să nu ne fure cât au vrut.


Mulţumesc în special membrilor de sindicat pentru încrederea care mi-au acordat-o, împuternicindu-mă în instanţă pentru procesele pe care le-am intentat. Mulţumesc tuturor liderilor de unităţi şcolare pe care m-am bazat în toate demersurile noastre, chiar dacă uneori informaţiile ajungeau „pe ultima sută de metri” iar deciziile trebuiau luate foarte repede. Şi nu de multe ori au fost făcuţi vinovaţi de ceea ce decid alţii.

Le mulţumesc, de asemenea, colegilor din Biroul Operativ, domnului Mastan Olimpiu, care a contribuit la realizarea Centrului de formare de la Ocna Şugatag (www.eurosind.ro), Ioanei Petreuş pentru realizarea Jurnalului sindical şi nu numai, domnului Ambruş Vilmoş pentru implicarea în organizarea acţiunilor sindicale, doamnei Maria Dunca pentru organizarea de la sediu şi, nu în ultimul rând, celorlalţi colegi: Zita Rist, Iuliana Dănuţ, Dorel Merciu şi Griguţă Augustin.

Mulţumesc angajaţilor S.L.Î. MM., doamnei Mariana Nuszer-Ţînţa care a dus greul proceselor, undeva peste 1300 în acest moment, doamnei Corina Crişan care a fost mereu pe „recepţie” la telefonul sindicatului, doamnei Adela Moldovan care a contabilizat toată activitatea.

Fără voi anul 2009 era mult mai greu pentru toţi. Împreună am realizat poate mult, poate mai puţin, timpul va decide.

În faţă avem un an 2010 care ne aşteaptă cu o lege a salarizării unitare ce va trebui negociată, o multitudine de procese pe rol, inclusiv cel cu aplicarea Legii 329/2009 (7,81% pe noiembrie şi 13,5% pe decembrie), cel cu aplicarea Legii 315/2006 (100 de euro pentru softul educaţional. După cum se poate vedea din procese în procese. Procese pentru respectarea legii, ceea ce numai în România cred că mai este posibil.

Cu speranţa că şi în 2010 vom reuşi împreună, vă doresc tuturor sărbători fericite, mult noroc şi numai bucurii. Un 2010 mai bun decat 2009 şi mai puţin bun ca 2011.

Dumnezeu să ne ajute!
Prof. Liviu Marian POP
Preşedinte SLÎ Maramureş

Urare

SLÎ Maramureş vă urează ca sfintele Sărbători ale Crăciunului şi Anului Nou
să vă umple inima şi casa cu bucurie, sănătate, noroc, dragoste şi multă pace sufletească!E VREMEA COLINDELOR

„Colinde, colinde/ E vremea colindelor
Se bucur copiii/ Copiii şi fetele.”
Mihai Eminescu

Colindele fac parte din decorul Crăciunului şi alcătuiesc un gen de cântec religios popular dintre cele mai vechi la români. Din punct de vedere ceremonial ele sunt o expresie a cinstirii lui Dumezeu prin săvârşirea Naşterii Fiului Lui, care s-a întrupat „pentru a noastră mântuire”.

Puţine popoare din lume au întâmpinat venirea Fiului lui Dumnezeu pe lume cu o atât de caldă îmbrăţişare şi au exprimat-o ca pe comoară de mare preţ, cum sunt colindele noastre religioase.

„Moş Crăciun cu plete dalbe/A sosit de prin nămeţi,
Şi aduce daruri multe/La fetiţe şi băieţi.”


Colindele coboară de unde nu-i hotar, pe cerul Betlehemului, cu Steaua şi cu Îngerii, mesageri ai Celui Prea Înalt, către cei de jos. Îngerii sunt cei dintâi care află şi se bucură de Naşterea lui Iisus, devenind astfel primii colindători.

„Coborât-a, coborât/ R: Ziurel de ziuă,
Îngerul Domnului Sfânt/La păstori în Viflaim/ Aproape de Ierusalim.”

Ne aflăm în ajunul marelui praznic al ceştinătăţii de pretutindeni, Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care îl sărbătorim în fiecare an cu nespusă bucurie sufletescă, exprimată în plăcute colinde, cântări şi alte manifestări frumoase legate de acest însemnat eveniment. Aceleaşi cuvinte, aceleaşi melodii le-au rostit de-a lungul secolelor părinţii, moşii şi strămoşii noştri, datori fiind, ca şi noi, la rândul nostru, să le transmitem mai departe cu aceeaşi evlavie generaţiilor următoare.

În grădiniţa noastră aceste manifestări în muzică, în pictură sau confecţionări de podoabe, ca expresie a importanţei ce o dăm acestei sărbători intrată în tradiţie sub numele de Sărbătoarea lui Moş Crăciun, sunt atât de bogate şi pline de semnificaţii pe cât sunt de aşteptate şi de îndrăgite de copii.

„Astăzi s-a născut Hristos/ Mesia, chip luminos,
Lăudaţi şi cântaţi/Şi vă bucuraţi.”

Gingaşele cântece de leagăn ale Pruncului Iisus au format de vecheari literatura religioasă şi morală a poporului românesc, reflectându-i sensibilitatea, evlavia, specificul naţional cu virtuţiile lui: blândeţea, omenia, hărnicia, iubirea.

„Când copiii bine-şi creşte/ Şi-i învaţă omeneşte
R: Ce frumos e omul!”

Colindele se cântă în acelaşi grai şi pe melodii asemănătoare pe tot cuprinsul patriei, din satele cele mai ascunse de sub crestele munţilor şi până la satele de câmpie, prin glasuri îngereşti de copii, clinchet de clopoţei, plesnitul bicelor, pretutindeni rostindu-se venirea Pruncului Dumnezeiesc, care a mântuit „pe tot omul” de rău, de păcat şi de moarte.

„Dar la poartă cine sta, oare cine sta?/Sta chiar Maica Precista, Maica Precista,
Lângă ea un leagăn legănel, leagăn legănel,/Cu un copilaş în el, copilaş în el.
R: Linu-i lin şi iarăşi lin,/ Bate vântu frunza lin/ Lin şi iarăşi lin.”

Să le fim recunoscători copiilor, că ei ne aduc în sufletele lor bucuria cea mai curată şi mai trainică a sfintelor noastre sărbători pătrunse de lait-motivul: „Florile dalbe de măr”.

„Scoală gazdă din pătuţ,/ Florile-s dalbe,
Şi ne dă un colăcuţ,/ Florile-s dalbe.
Că mămuca n-o făcut,/ Florile-s dalbe,
Sită deasă n-o avut,/ Florile-s dalbe.”

Praznicul Crăciunului să fie prilej de înnoire sufletească, să devenim făptură nouă, cu inimi calde şi darnice:
E AJUN DE CRĂCIUN, FĂ PE CINEVA FERICIT!

LA MULŢI ANI!

Educ. Ana SILAGHI
Grădiniţa Step by Step Baia Mare

C A L E N D A R U L

mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 pentru anul şcolar 2010 - 2011

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor şcolare şi sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic numită, prin decizia inspectorului şcolar general, până la data de 4 ianuarie 2010, în următoarea componenţă:


a) preşedinte - inspector şcolar general adjunct cu atribuţii în domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepreşedinte - inspector şcolar cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspector şcolar cu managementul instituţional/inspector şcolar de specialitate;

c) secretari - inspectori şcolari cu atribuţii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori şcolar cu managementul instituţional/inspectori şcolari de specialitate/directori de liceu;

d) membri - inspectori şcolari de specialitate/inspectori şcolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic şi analistul programator de la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Comisia, menţionată mai sus, îşi desfăşoară activitatea conform prezentului Calendar şi este abilitată să ia decizii şi în afara perioadei prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaţiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu excepţia transferării pentru restrângere de activitate şi a pretransferării. Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic îşi desfăşoară activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentanţii organizaţiilor sindicale participă ca observatori la toate etapele mişcării personalului didactic de predare şi pregătire/instruire practică din învăţământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala preşedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale şi semnează alături de membrii comisiei documentele finale.

I. Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi în baza acestora şi a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, emit noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Tranşele suplimentare de vechime se acordă din nou

Aşa cum v-am informat într-un alt număr al Jurnalului Sindical am câştigat pentru membrii noştri de sindicat, în urma unor acţiuni în instanţă, acordarea tranşelor suplimentare de vechime, prevăzute în art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. În baza primelor acţiuni membrii de sindicat au beneficiat de plata tranşelor suplimentare de vechime, retroactiv, începând chiar şi din anul 2004. Dar, prin OG nr. 15/2008 s-a prevăzut, în art. 5 faptul că aceste tranşe suplimentare de vechime sunt incluse în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la ultimele trei tranşe de vechime recunoscută de 30-35 de ani, 35-40 de ani şi peste 40 de ani în învăţământ. Acest lucru nu este adevărat, deoarece ca sumă tranşele suplimentare de vechime nu se regăsesc în aceşti coeficienţi. În urma sesizării Curţii Constituţionale, aceasta a emis o decizie prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din OG nr. 15/2008. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 983/30 iunie 2009 prin care se dispune neconstituţionalitatea art. 5 din OG nr. 15/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 531 din 31.07.2009. Prin urmare, tranşele suplimentare de vechime trebuie să se acorde în baza prevederilor art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 şi după data de 01 ianuarie 2009, dată la care s-a stopat acordarea lor datorită intrării în vigoare a OG nr. 15/2008.


Consilier juridic
Mariana NUSZER-ŢÎNŢA

Extras din OMECT 1350/2007

Calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic


În învăţământul preuniversitar personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice de predare în sistem plata cu ora, sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc de încadrare în una dintre situaţiile prezentate la art. 3 lit. A, cu tariful orar stabilit şi cu sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de art. 49 alin. (2) şi (3), art. 50 alin. (3), (7) şi (10), în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Tarifele din învăţământul preuniversitar se calculează astfel:
- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;
- 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână în învăţământul special;
- 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;
- 1/80 pentru învăţători, institutori învăţământ primar;
- 1/100 pentru educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem plata cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, în afara programului normal de lucru aferent funcţiei de bază, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie tarifele orare se calculează astfel:
- 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;
- 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special;
- 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână în învăţământul special;
- 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână;
- 1/72 pentru învăţători, institutori învăţământ primar;
- 1/92 pentru educatoare, institutori învăţământ preşcolar.

Precizări privind premiul de 2%

Având în vedere unele discuţii privind acordarea/neacordarea premiului lunar de 2% pe lunile noiembrie şi decembrie 2009, facem următoarele precizări:


Premiul lunar, în limita a 2%, asupra fondului de salarii poate fi acordat în continuare, până la 01 ianuarie 2010, pentru toate categoriile de personal din învăţământ, întrucât, deşi în momentul de faţă art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 este abrogat, conform Art.49 alin (2) din Legea 330/2009, rămâne în vigoare (până la 01 ianuarie 2010) art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, care este cadrul general pentru acordarea acestui premiu.

În ceea ce priveşte acordarea acestui premiu pentru anul 2010 acesta nu se acordă deoarce, deşi art.24 din L330/2009 prevede (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. Art. 30 alin (7) spune Prevederile art. 19 alin. (2), art. 20 si 24 nu se aplica in anul 2010.

Astfel, premiu de 2% intră în calculul diminuării de 15,5% pe luna decembrie şi 9,81% pe noiembrie.

FSLI: punct de vedere privind aplicarea legii nr. 329/2009

1. În data de 12 noiembrie 2009 a intrat în vigoare Legea nr. 329/2009, lege prin care în perioada octombrie-decembrie 2009, cheltuielile de personal se vor diminua, în medie cu 15,5% lunar.


2. Conform art.10, alin 1 din legea mai sus menţionată, această reducere a cheltuielilor poate fi făcută prin aplicarea următoarelor măsuri:

a) acordarea de până la 10 zile libere fără plată;

b) reducerea programului de lucru;

c) să dispună o măsură ce combină alternativele prevăzute la lit. a) şi b);

d) altă măsură alternativă.

3. În temeiul art.10 alin 3, modalitatea de aplicare a măsurilor care să conducă la diminuarea cheltuielilor de personal se stabileşte de către directorul unităţii de învăţământ, în calitate de angajator, cu acordul salariatului şi după consultarea sindicatului. În aceste condiţii, liderii de sindicat din unităţile de învăţământ au obligaţia să participe la discuţii referitoare la aplicarea acestei legi, iar în cazul în care măsurile luate încalcă prevederile legii, să asigure probe necesare, în vederea acţionării în justiţie, în interesul membrilor de sindicat.

4. Numărul zilelor libere fără plată nu poate fi mai mare de patru într-o lună, aşa cum prevede art. 10, alin 4 (dacă nu există acord între salariat şi director).

5. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin NOTA nr.78/103/2009 încalcă prevederile Legii nr. 329/2009, cele ale Codului Muncii şi Statutul personalului didactic, din următoarele considerente:

a) Salariaţii nu pot fi constrânşi să lucreze în luna noiembrie 21 de zile şi să fie plătiţi pentru 17 zile. Dacă în condicile de prezenţă vor fi consemnate şi semnate integral orele pentru luna noiembrie, directorul unităţii de învăţământ, în calitate de angajator, are obligaţia să asigure acoperirea integrală a salariilor pentru această lună.

b) Zilele libere, fără plată, se acordă de directorul unităţii de învăţământ, cu acordul salariatului, M.E.C.I. neavând competenţe legate de luarea unei astfel de măsuri.

c) Acordarea a opt zile, fără plată, în luna decembrie contravine art. 10, alin.4 din Legea nr. 329/2009.

d) Contravaloarea celor opt zile pentru care personalul din învăţământ nu-şi va primi integral salariile în lunile noiembrie şi decembrie 2009, depăşeşte cuantumul stabilit de lege.

6. Imixtiunea M.E.C.I. în atribuţiile şi competenţele angajatorului este flagrantă, întrucât nu poate dispune măsuri în numele angajatorului. În conformitate cu dispoziţiile art. 103 din Legea nr. 128/1997, “personalul didactic beneficiază de un concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare” – perioada indicată de minister fiind una de vacanţă şcolară.

Faptul că elevii şi salariaţii din învăţământ sunt cei care au de suferit în urma aplicării Legii nr. 329/2009, se datorează diletantismului şi incompetenţei Guvernului şi clasei politice.

CONSILIER JURIDIC,
Andreea DUMITRIU,
PRIM-VICEPREŞEDINTE,
 Simion HANCESCU

CSM: Pentru luna noiembrie

Trebuie operată o reducere de 9,81% pentru cheltuielile de personal

DIRECŢIA LEGISLAŢIE, DOCUMENTARE ŞI CONTENCIOS:


Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, nr. 34769/1154/2009, referitor la sesizarea Curţii de Apel Târgu Mureş în legătură cu modalitatea de punere în aplicare a dispoziţiilor art.10 din Legea nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

Soluţie:

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, analizând punctele de vedere formulate, a apreciat următoarele:

1. scopul reglementării cuprinse în Capitolul III al Legii nr. 329/2009 este de „reducere a cheltuielilor de personal în sistemul bugetar” pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii (respectiv 12 noiembrie 2009) şi 31 decembrie 2009, în vederea încadrării în constrângerile bugetare determinate de criza economică;

2. sintagma „conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice”, utilizată la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 329/2009, se interpretează în sensul că se referă la ordonatorii de credite, indiferent dacă este vorba de ordonatori principali, secundari sau terţiari;

3. mijloacele de realizare a scopului legii sunt reglementate, cu titlu exemplificativ, la art. 10 alin. (1) din actul normativ menţionat, fără a se institui o ordine de prioritate;

4. noţiunea de „cheltuieli de personal” nu se referă numai la fondul de salarii, ci şi la alte categorii de cheltuieli, cum ar fi: plata chiriilor, a transportului, a diurnelor de deplasare, a primelor, etc.;

5. pentru luna noiembrie, procentul de 15,5% lunar, în medie, de reducere a cheltuielilor de personal, trebuie aplicat proporţional cu perioada din această lună în care legea se aplică şi nu raportat la întreaga lună. În consecinţă, trebuie operată o reducere de 9,81% pentru această lună;

6. măsura de reducere a cheltuielilor de personal se alege după consultarea organizaţiilor sindicale sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, cu acordul salariatului;

7. indiferent de măsura aleasă pentru reducerea cheltuielilor de personal, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să asigure continuitatea serviciilor de interes public;

8. cu titlu de excepţie, în cazul în care reducerea cheltuielilor de personal nu se poate face decât prin aplicarea uneia dintre măsurile prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. a) - c) din Legea nr. 329/2009, şi lipseşte acordul salariatului ori nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul şi numărul de zile libere, precum şi reducerea programului se stabilesc de conducătorul instituţiei publice, astfel încât să nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere într-o lună întreagă, iar diminuarea salariului (în această ipoteză) să nu depăşească media de 15,5% lunar;

9. poate fi o „măsură cu efect echivalent”, în sensul art. 10 lit. d) din Legea nr. 329/2009, de exemplu, o eventuală „compensare” parţială cu sumele cuvenite cu titlu de drepturi salariale (sporurile cumulate de 30% aplicabile de la 12 noiembrie 2009, pentru ordonatorii de credite care nu au fondurile necesare pentru plata imediată a acestora ori sumele restante cuvenite în temeiul unor hotărâri judecătoreşti executorii) sau amânarea plăţii unor categorii de cheltuieli de personal, altele decât salariile, după data de 31 decembrie 2009.

În atenţia unităţilor şcolare,

Decontarea anumitor categorii de cheltuieli

Având în vedere limita-indicatorilor de buget pe anul 2009, avizaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - socotim că se impune să facem unele precizări referitoare la decontarea anumitor categorii de cheltuieli, astfel:
- Pentru cheltuielile legate de examenele naţionale2009: (bacalaureat, titularizare, absolvire, certificare competenţe-plăţile s-au făcut integral, atât pentru deplasările ocazionate de acestea, cât şi la cheltuieli de personal (inclusiv diurnă) cuvenite cadrelor didactice care au participat la examenele naţionale din anul 2009;
- Pentru decontarea transportului elevilor, în conformitate cu prevederile OMEC Nr.329/26.02.2007, precizăm că până la această dată s-a făcut plata integral la toate unităţile de învăţământ din judeţ pentru perioada 01.01.2009 - 30.09.2009. Necesarul pentru decontare transport în baza situaţiilor comunicate de către unităţi s-a transmis ordonatorului principal de credite MECI. La data primirii sumelor urmează să facem deschideri de credite către toţi ordonatorii de credite pe TITLUL 57 “Asistenţă socială”;
- Pentru decontarea taxelor, reprezentând examene grade didactice în învăţământ, definitivat, gradul II şi gradul I obţinute în anul 2009, s-a transmis către unităţile solare (forum directori), adresa noastră nr.6510/04.11.2009, prin care am solicitat transmiterea la contabilitatea ISJ Maramureş până la data de 16.11.2009, a sumelor necesare de achitat. Nu se decontează alte categorii de perfecţionare şi nici documente pentru grade didactice din anii anteriori, iar din suma solicitată decontarea se va face în limita bugetului aprobat pentru anul financiar 2009, acest aspect s-a menţionat şi în adresa de mai sus;

- Totodată, precizăm că, dacă nu se depun documentele de plată de către cadrele didactice la unitatea şcolară unde au cartea de muncă (chitanţă şi factură în original plus referat care va fi avizat de catre directorul unităţii şcolare pentru plată) şi nu se comunică necesarul în termenul precizat în adresă, nu se vor aloca sumele necesare acestei categorii de cheltuieli. Unităţile şcolare nu vor prelua şi nu vor transmite documente de plată către ISJ Maramureş ulterior datei de mai sus. Orice, reclamaţie, argument, motivaţie venită inclusiv prin Sindicatul Învăţământ Maramureş nu se va lua în calcul;
- Unităţile de învăţământ, transmit către ISJ Maramureş diverse solicitări pentru alocare de fonduri: mobilier şcolar, achiziţii de mijloace fixe, decontare transport cadre didactice, ori este precizat în O.U.G. NR. 32/2001, în legea bugetară din fiecare an, în Legea 84/95, republicată ca aceste cheltuieli se decontează de la bugetul local din zona teritorial-administrativă de care aparţine unitatea şcolară. Totodată vă rugăm să aveţi în vedere şi măsurile de reglementare a unor probleme financiare cuprinse în Ordonanţa Nr. 37/2008, M.O.276/2008;
- Pentru decontarea contravalorii carte-cadre didactice EURO 100, sumele necesare au fost transmise către MECI, dar până la acestă dată nu avem nici linie bugetară şi nici bani pentru decontare;
- Nu se preiau documente de achiziţie, facturi, bonuri, etc. de către unităţile şcolare, pentru că ar fi o încălcare a Legii 500/2002, republicată, legea finanţelor publice, care precizează la art.14(3) că: ”nicio cheltuială din fonduri publice, nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare” .
Compartimentul Financiar Contabil
Maria CÂMPAN

La Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe Sighet

CARTEA EUROPEANĂ A REŢETELOR


Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) are misiunea de a oferi oportunităţi de deschidere a sistemului educaţional din Romania către valorile europene şi de a sprijini procesul de integrare europeană prin creşterea calităţii în educaţia de-a lungul întregii vieţi.


În urma participării la o "Vizită pregătitoare" din Programul de "Învăţare pe tot Parcursul Vieţii" în Nyborg Danemarca a domnişoarei Legmiler Maria (profesor psihopedagog), Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe Sighet a fost înscrisă anul acesta într-un proiect internaţional COMENIUS I, finanţat de Agenţia Naţională pentru o perioadă de trei ani, în care vor participa unităţi de învăţământ din Polonia, Republica Cehă, Franţa, Islanda, Ucraina, Germania şi România.

Tema proiectului este următoarea: “Să ne cunoaştem prin culturi culinare” iar obiectivele specifice vizează:
- Întărirea sentimentului de apartenenţă la comunitatea europeană;
- Promovarea înţelegerii activităţilor multiculturale prin intermediul obiceiurilor culinare;
- Dezvoltarea comunicării, abilităţilor sociale şi a celor legate de traiul de zi cu zi;
-Înregistrarea şi aprecierea într-o carte a muncii depuse de grup (CARTEA EUROPEANĂ A REŢETELOR)

Activităţile derulate cu elevii în cadrul acestui proiect vor fi printre altele: alegerea şi prepararea reţelor mâncărurilor naţionale, organizarea unui "Festival European al Mâncarii", pregătirea şi desfăşurarea unor programe cultural-artistice, convorbiri, jocuri didactice etc.


Asfel în fiecare unitate de învăţământ participanta se va crea un colţ COMENIUS unde se vor expune lucrările elevilor din toate ţările participante cu scopul de a fi cunoscute şi de părinţi sau de către alţi membri ai comunităţii.

Anual se vor derula seminarii de lucru cu cadrele didactice din toate ţările implicate în proiect, prilej cu care vor fi pregătite, prezentate şi distribuite tuturor o serie de materiale. Proiectul va reuşi să adune în atenţia noastră, cât şi a elevilor dorinţa de dezvoltare personală, de autocunoaştere, mândria de a aparţine unui grup şi de a împărtăşi valori şi gânduri comune, respectul de sine şi respectul pentru ceilalţi, unitatea în diversitate.

În concluzie orice proiect indiferent de finanţator şi de parteneri e un BENEFICIU.

Sejur Eurosind, Ocna Sugatag

SEJUR EUROSIND, OCNA SUGATAG

18 iunie - 3 septembrie 2010


* Pretul afisat este valabil pentru membrii legitimati ai S.L.I-MM; pentru cei din afara S.L.I, pretului afisat i se mai adauga o diferenta de 150 de RON;
** Copiii cu varsta pana in 3 ani beneficiaza de gratuitate, cei cu varsta cuprinsa intre 3 si 12 ani de o reducere de 50% din pachet, iar pentru cei cu varsta mai mare de 12 ani tariful este intreg; Pentru primele 2 categorii de copii enuntate, reducerea si gratuitatea sunt conditionate de cazarea in aceeasi camera (dubla) cu cea a cuplului;

Notă:

1. Pretul include costurile de cazare in camera dubla, pe perioada celor 7 nopti;
2. Pretul include accesul nelimitat la piscina, sauna, internet;
3. Cazarea (check-in) se face incepand cu ora 16 iar parasirea hotelului (check-out) cel mai tarziu la ora 10;
4. Perioada de inscriere: 1 decembrie 2009-15 mai 2010;
5. La inscriere se va achita un avans de 30% din valoarea pachetului; Avansul se poate achita la sediul situat pe Str. Progresului nr. 43/3, Baia Mare;
6. Pentru toate detaliile legate de plata prin transfer bancar va rugam sa apelati numerele de telefon de mai jos;
7. Oferta este valabila pana la data de 25 februarie ;
Persoane de contact:
Petru Oros: 0749112200;
Bogdan Chezan: 0755774443

Centrul de Formare şi Odihnă EUROSIND
Crăciun 2009-12-09
Pachet turistic: cazare 3 nopţi (23 decembrie – 26 decembrie) + cina festivă

Revelion 2010
Pachet turistic: cazare 4 nopţi (29 decembrie – 2 ianuarie) + cina festivă
Detali pe http://www.eurosind.ro/oferte.php

FSLI se apropie de 200000 de membri!


FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 004 - 021.315.16.95, 021.315.78.70, Fax. 004 – 021.312.58.37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


Pentru o prezentare corectă a situaţiei gradului de sindicalizare din învăţământ, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, situaţia rezultată în urma recensământului din anul 2009. Astfel , prin adresa 46511/28.10.2009, MECI a comunicat federaţiei noastre această situaţie.

La nivelul învăţământului preuniversitar, există un număr de 312825 membri de sindicat, după cum urmează:
- Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) are 198043 membri (63,31% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” are 68109 membri (21,77% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) are 46673 membri (14,92% din numărul sindicaliştilor din învăţământ).

Bucureşti, 28 octombrie 2009,
Secretar General,
Liviu Marian POP

F.S.L.I. solicită vaccinarea de urgenţă a tuturor salariaţilor din învăţământ!

Având în vedere creşterea numărului de îmbolnăviri în rândul populaţiei din România cu virusul gripei AH1N1, riscul ridicat determinat de contactul zilnic cu un număr mare de elevi, faptul că personalul din unităţile de învăţământ este obligat să recurgă zilnic la triaje epidemiologice în rândul acestora, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerului Sănătăţii:


1. Includerea personalului din învăţământ în rândul categoriilor cu grad ridicat în ceea ce priveşte riscul de îmbolnăvire ;

2. Vaccinarea de urgenţă a tuturor salariaţilor din învăţământ.

Preşedinte,
Aurel CORNEA

Ofertă specială

Abonamente 2010 la Tribuna învăţământului
PREŢUL SPECIAL pentru FSLI: 80 lei abonamentul anual

(discount de la preţul standard al abonamentului anual pe 2010 – 85 lei)
Abonamentele se fac la REDACŢIE; banii vor fi depuşi în următoarele conturi:
Cont IBAN: RO34BRDE450SV01013034500 BRD - GSG - S.M.C.C., sector 1 – Bucuresti
Cont IBAN: RO10RNCB0083002911700001 BCR – Sucursala Dr. Obregia, Bucureşti
Cod fiscal: 4910998

IMPORTANT:
Aşteptăm la redacţie listele cu situaţia centralizată a abonamentelor din fiecare judeţ cu următoarele elemente:
• Unitatea şcolară, adresa, liderul sindical, numărul de abonamente;
• Tot în virtutea Protocolului de colaborare, Tribuna învăţământului oferă partenerilor sindicali posibilitatea de a efectua plata abonamentului anual în două sau trei tranşe;
• În ordinea priorităţilor, aşteptăm la redacţie listele cu abonamente; plata (integrală sau prima tranşă) se poate face ulterior.Contact:
Telefon: 021.461.08.11; 021.461.08.17
Fax: 021.461.08.09; 021.461.08.19
Email: tribuna@megapress.ro
Adresa Redacţiei: Bd. Metalurgiei, Nr.32-44, sector 4, Bucureşti