joi, 23 octombrie 2008

Mesaj - 5 octombrie (clic pe imagine)

Inamicul public nr. 1

Guvernul Tăriceanu descoperă
„Inamicul public Nr.1”


Printr-un vot pe care l-am putea numi aproape „reparatoriu”, Camera Deputaţilor a decis creşterea cu 50% a salariilor cadrelor didactice din învăţământul românesc de stat, începând cu 1 octombrie 2008.

Suntem convinşi că forul legislativ al ţării nu a aprobat o astfel de majorare fără să verifice, în prealabil, sursele de finanţare, capacitatea bugetului de stat de a suporta o astfel de sarcină, precum şi eventualele efecte pe care le-ar putea avea asupra inflaţiei, creşterii economice şi a altor indicatori macroeconomici.

De aceea, este cu atât mai gravă reacţia violentă a Guvernului Tăriceanu, care a anunţat că ia în calcul inclusiv convocarea CSAT şi sesizarea Curţii Constituţionale. Cunoscând jocul duplicitar practicat de actualul Guvern în mai multe situaţii, nici nu mai are sens să ne întrebăm cum se face că acesta contestă o decizie parlamentară pe care un membru al său, însuşi ministrul Educaţiei a votat-o.

Membrii organizaţiilor noastre sunt stupefiaţi de violenţa cu care unii miniştri au reacţionat în ultimele două zile. Practic, din momentul în care şi alte categorii profesionale au anunţat că solicită o decizie privind salarizarea, similară cu cea luată pentru personalul didactic, profesorii au fost „puşi la zid”. Brusc, cele mai rele scenarii de dezastru economic se datorează creşterii salariilor din învăţământ: „se pune în pericol stabilitatea economică, chiar statutul României de ţară membră UE”, „se aruncă ţara într-un lanţ de greve”, „inflaţia va avea o creştere fără precedent, se va accentua deficitul de cont curent, iar deficitul bugetar va fi de-a dreptul uriaş”.

Condiderăm că această tactică de învrăjbire a diferitelor categorii profesioanale bugetare – personal didactic, funcţionari publici, cadre sanitare etc.- nu reprezintă decât o încercare disperată de a ascunde incapacitatea unui guvern slab de a-şi gestiona în mod coerent resursele.
FSLÎ, FSÎ „Spiru Haret” şi FNS „Alma Mater” solicită punerea în aplicare a actului normativ adoptat de Parlament, imediat ce acesta va fi fost promulgat.
Bucureşti, 3 oct 2008

Burse pentru elevii din mediul rural

Conform Legii 32/2008 elevii săraci, dar capabili de performanţă, din mediul rural pot să înveţe în şcolile de prestigiu din oraşe. Acest lucru nu s-a întâmplat, cum era firesc, de la 1 septembrie din cauza încetinelii cu care s-a realizat metodologia de aplicare a legii. Aceasta a fost aprobată pe 29 august a.c. de către Ministerul Educaţiei, iar în acest moment, procesul de selecţie a elevilor absolvenţi de clasa a IV-a este în desfăşurare. Procesul de selecţie a copiilor capabili de performanţă din mediul rural este organizat de către inspectoratele scolare judeţene, în colaborare cu Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică. La nivelul fiecărui inspectorat şcolar se va constitui, prin decizia inspectorului şcolar general, Comisia judeţeană pentru copiii din mediul rural capabili de performanţă.

Conform metodologiei, condiţiile principale de selectare a elevilor sunt veniturile (situate sub o treime din salariul de bază minim brut pe ţară) fiecărui membru al familiei şi rezultatele foarte bune la învăţătură ale elevului. Anual, vor fi selectaţi câte 25 de elevi din fiecare judeţ, înscrişi în clasa a IV-a sau absolvenţi ai clasei a IV-a. Aceştia vor susţine teste de măsurare a coeficientului de inteligenţă, teste pentru aptitudini speciale, de personalitate sau de creativitate. Potrivit legii, părinţii/tutorii legal instituiţi ai elevului trebuie să fie de acord cu participarea la activitatea de selecţie şi, în ipoteza selecţionării, cu şcolarizarea copilului lor într-o unitate de învăţământ de prestigiu, stabilită de Inspectoratul Şcolar. Şcolile şi liceele unde vor studia elevii vor fi selectate de Comisia judeţeană. Acestea trebuie, în primul rând, să aibă rezultate notabile în performanţa şcolară a elevilor, să dispună de spaţii de cazare şi pedagog şcolar, cabinete şi laboratoare specializate, bibliotecă şi sală de sport. Dacă şcolile alese nu vor avea internat şi cantină, inspectoratul va trebui să găsească alte spaţii. Pentru aceia care manifestă aptitudini speciale pentru anumite discipline, inspectoratul va trebui să aleagă şcoli sau licee vocaţionale.

Unitatea de învăţământ în care sunt şcolarizaţi elevii incluşi în program, are obligaţia,
de a organiza activităţi de tipul „şcoală de după şcoală”, sprijinind astfel progresul şcolar al elevilor incluşi în program, de a organiza activităţi extracurriculare adecvate nevoilor individuale şi de grup, de a realiza parteneriate educaţionale menite să ofere elevilor incluşi în program servicii educaţionale adecvate specificului acestora, de a păstra o strânsă legătură cu familiile elevilor incluşi în program, comunicând periodic rezultatele şcolare ale acestora, orarul şi conţinutul activităţilor extrascolare, solicitând de la familii informaţii cu privire la comportamentul elevilor în familie şi în comunitate, pe perioada vizitelor acasă şi în vacanţe etc.
Până în acest moment, nu s-a stabilit cuantumul bursei acordate de guvern pentru elevii capabili de performanţă.

Prof. Ioana PETREUŞ

CONGRESUL ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA

Sunt proaspete impresiile de la cel de-al XXIX-lea Congres al Învăţătorilor din România şi al învăţătorilor români de peste hotare care a avut loc în acest început de septembrie la Bucureşti, aşa că ne grăbim să vi le împărtăşim.

La început au fost puţini cei care şi-au exprimat dorinţa de a participa( din cauza distanţei şi a costurilor) dar spre sfârşit am format chiar un grup numeros: înv. Ana Hopârtean (C.C.D.), înv. Pop Dorina Tamara, instit. Corpodean Sonia, instit. Chende Paula, înv. Bârle Mariana (Şcoala „Avram Iancu”), înv. Coroian Emilia (Şcoala Dimitrie Cantemir, înv. Chifor Viorica şi înv. Marina Cornelia (Şcoala Alexandru Ivasiuc), înv. Cuciulan Maria (Şcoala Satu Nou de Jos), înv. Moldovan Maria (Şcoala Nichita Stănescu), înv. Borcuti Zamfira (Şcoala Rus), instit. Abraham Loredana (Şcoala Satulung), înv. Racolţa Luminiţa şi înv. Bălan Anamaria (Şcoala nr. 1 Seini), înv. Grumaz Liliana (Şcoala Alexandru Ioan Cuza), instit. Dunca Maria (Şcoala Octavian Goga), înv. Ciolpan Gabriela (Grupul Şcolar Vişeu de Sus).

În prima zi lucrările s-au desfăşurat în marea sală a Parlamentului României, “Sala Cuza”, care a fost plină până la refuz în ciuda celor 1.200 de locuri. Pe lângă învăţătorii români au fost prezenţi şi 100 de cadre didactice de etnie română din Ungaria, Bucovina de Nord, Basarabia de Sud, Transnistria, Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia, Albania, Timoc, Banatul Sârbesc, Grecia şi Croaţia. Solemnitatea pe care o dă intonarea Imnului de Stat a fost continuată cu Imnul Învăţătorilor intonat de un grup de dascăli timişeni.

Au conferenţiat ilustre personalităţi precum: Vasile Molan, Romiţa Iucu, Ecaterina Andronescu, Ionel Haiduc, Alexandru Mironov, Florian Colceag şi alte nume, la fel de sonore, dar am simţit un gust amar că au absentat tocmai cei care ne-ar fi putut clarifica neclarităţile şi realmente ne-ar fi putut ajuta. Nu condamnăm faptul că dl. ministru Cristian Adomniţei a împărţit microbuze în judeţul Iaşi, e mare nevoie de ele peste tot în ţară, dar puteau fi trimise şi peste două zile, şi să fie alături de noi. Ne-am aşteptat să fie prezenţi mai mulţi politicieni având în vedere procentul mare de dascăli din Parlament.

Europarlamentarii, d-na Renate Weber şi Victor Boştinaru, ne-au dat plăcuta veste că AGIRO (Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România), a fost afiliată la o importantă instituţie europeană: Asociaţia Cadrelor Didactice Europene. Cităm din mesajul Secretarului General al Asociaţiei Generale a Cadrelor Didactice Europene (AEDE), Jean - Claude Gonon: “Numărul militanţilor dumneavoastră, calitatea personalităţilor pe care aţi ştiut să le reuniţi, dovedesc importanţa manifestării dumneavoastră şi importanţa pe care ţara dumneavoastră o acordă Educaţiei şi în special Educaţiei pentru Europa. V-aţi exprimat dorinţa uniunii mai apropiate între noi, sub forma unei adeziuni, de exemplu ca membru asociat. Cererea dumneavoastră este o onoare pentru noi.“ AEDE este partener al Comisiei Uniunii Europene.

A doua zi a lucrărilor s-a desfăşurat în trei amfiteatre ale Politehnicii bucureştene (mulţumim iar d-nei rector Ecaterina Andronescu pentru ajutorul nepreţuit pe care ni l-a dat), unde au vorbit invitaţii din străinătate şi reprezentanţii din toate judeţele ţării, spunându-şi bucuriile şi ofurile. De multe ori vorbitorii au fost aplaudaţi la scenă deschisă.

Au mai fost prezenţi reprezentanţi ai unor firme de soft educaţional şi carte şcolară. La Congres a participat şi domnul Aurel Cornea, preşedintele FSLÎ. În cuvântul domniei sale a precizat necesitatea încheierii unui parteneriat între FSLI - Departamentul învăţământ primar şi preprimar şi reprezentanţii Asociaţiei Învăţătorilor din România – ţinându-se cont de importanţa activităţii desfăşurate în acest sector al învăţământului.

Instit. Maria DUNCA şi înv. Tamara Dorina POP

Comunicat de presa

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ este percepută de către societatea românească ca un factor în schimbare, ca partener activ, responsabil şi eficient atât la nivelul unităţilor de învăţământ, cât şi cel judeţean şi naţional. Evoluţia societăţii româneşti şi integrarea în Comunitatea Europeană aduc mari provocări şi pentru sindicate.

Conferinţa Naţională a FSLÎ din noiembrie 2007 a evidenţiat necesitatea dezvoltării unui program de formare a liderilor sindicali din unităţile şcolare.

Începând de astăzi, 3 octombrie 2008, Sindicatul Liber din Învăţămănt Maramureş, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic, continuă seria cursurilor de formare pentru liderii sindicali care au o vechime mai mică de 2 ani în Colegiul Liderilor. Tematica cursurilor vizează Legislaţia şi Salarizarea în sistemul de învăţământ. În 3 octombrie cursul a vut loc la sediul SLÎ Maramureş, unde au participat 21 de lideri din Baia Mare şi împrejurimi. Au fost dezbătute următoarele: Stabilirea salariului de încadrare, Salariul de bază, Alte sporuri, adaosuri şi indemnizaţii, Cumulul de funcţii, Impozitul pe salariu, deducerile personale, Contractul individual de muncă, Normative de încadrare-condiţii minime de angajare etc.

Formatorul Casei Corpului Didactic pentru aceste cursuri este dl. Călin Herman, în calitate de auditor intern în cadrul ISJ Maramureş.

În săptămânile următoare cursul va avea loc pe zonele Sighet şi Vişeu-Borşa.

Biroul Operativ

Nedidactic...

Am aşteptat 10 ani să se facă o nouă grilă, de salarizare pentru personalul nedidactic, 18 ani să se dea un spor pentru condiţii grele (10%) cât mai aşteptăm să ni se dea şi nouă drepturile care se găsesc în Contractul Colectiv de Muncă, şi anume; spor de complexitate, spor de stabilitate? Cu toate că avem salarii de mizerie nu se găsesc bani pentru a ni se acorda aceste drepturi, şi asta datorită domnilor guvernanţi care ne folosesc ca monedă de schimb sau ca şi plocon electoral aruncat diferitelor partide.

Suntem singura categorie de personal muncitor din Romania care nu am declanşat nici o grevă de 18 ani încoace numai cu problemele noastre. De ce ? O ducem foarte bine? când am participat la grevă s-au mărit salariile la cadrele didactice şi nouă ni s-au transmis urări de ...să mai strângem cureaua... Pensiile au ajuns la 75%din salariul mediu, iar salariile noastre sunt sub 50% din salariul mediu pe economie. Să nu uite domnii parlamentari care promit majorări salariale fantastice pentru cadrele didactice (reale, sau nu) că şi noi facem parte din acest sistem. Facem munca de jos şi de „mizerie” ca domnii profesori să poată ţine cursurile în bune condiţii, dar suntem iarăşi daţi la o parte ca şi cum nu am fi angajaţi ai Ministerului Educaţiei.

Deci stimaţi colegi, ce trebuie să facem acum? Lăsăm să treacă şi acest an fără să facem nimic, şi aşteptăm iarăşi acele spectaculoase majorări sau indexări? Am trims în şcoli tabel cu referendum pentru a afla la ce forme de protest sunteţi dispuşi să începem. Cred că a sosit momentul ca şi noi să ne facem auziţi acum când toţi angajaţi din sistemul bugetar au început mişcări de protest. Nu putem aştepta la nesfărşit ca altcineva să ceară drepturile noastre. Trebuie să se înţeleagă o dată că la nivel de unitate şcolară nu avem numai sarcini şi obligaţii avem şi noi drepturile noastre, drepturi care trebuie respectate. Dar oare cine trebuie să le respecte?

Petru OROS
Reprezentant personal nedidactic

ORA DE ISTORIE LOCALĂ

De Ziua Europeană a Patrimoniului, Şcoala Băseşti a organizat

ORA DE ISTORIE LOCALĂ

În fiecare an, în luna septembrie, milioane de europeni sunt invitaţi să viziteze monumente istorice cu ocazia Zilei Europene a Patrimoniului.La mobilizare participă şi România, care a aderat la manifestare încă din anul 1992. Anul acesta tema este „Dialogul intercultural, factor de stimulare a protejării patrimoniului cultural”-anul 2008 fiind „Anul european al dialogului intercultural” .

Şcoala cu clasele I-VIII Băseşti, în colaborare cu Primăria şi Consiliului Local Băseşti, a organizat în 19 septembrie „Ora de istorie locală”, la Casa Memorială ”George Pop de Băseşti”, intrată de curând în patrimoniul comunei.
Pentru început profesoara Marieta Dragoş a susţinut o adevărată lecţie de istorie locală, din care amintim citatul ”Casa lui George Pop de Băseşti este Mecca românilor”, cuvinte rostite de marele istoric Nicolae iorga, evocând portretul moral al marelui om politic G. Pop de Băseşti. Doamna profesoară i-a îndemnat pe elevi să poarte cu mândrie costumele populare, aşa cum în vechime le purtau dacii liberi, care au locuit în Zona Codru. Printre activităţile desfăşurate a fost dezbătută şi semnificaţia Zilei Europene a Patrimoniului. A urmat un moment artistic pregătit de învăţătoarele Emilia Pop (consilier educativ), Emilia Blidar şi de profesoara Maria Cozma.

Manifestarea s-a încheiat cu vizita elevilor şi a cadrelor didactice la Casa memorială George Pop de Băseşti, intrarea fiind gratuită în această zi. Ne propunem ca anul viitor, de Ziua Europeană a Patrimoniului, să invităm toate şcolile din Zona Codru să viziteze Casa Memorială „George Pop de Băseşti” şi să facem din această manifestare o adevărată sărbătoare.


Prof. Mirela-Emilia POP

CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ - UN CENTRU ACTIV DE FORMARE PROFESIONALĂ


Str. Petofi Sandor, nr. 12-14 Baia Mare
Tel: 0262-276935, Fax: 0262-276673
E-mail: ccdmaramures@yahoo.com
Site : http://www.ccdmaramures.ro/
Casa Corpului Didactic Maramureş este un centru activ de resurse orientat spre formarea şi dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor din sistemul de învăţământ din judeţul Maramureş. Prin diversitatea activităţilor desfăşurate, ea se constituie într-un real spaţiu al integrării învăţământului preuniversitar maramureşean în contextul european.Prin Casa Corpului Didactic Maramureş se organizează activităţi de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar.
Programele de formare continuă derulate prin intermediul CCD Maramureş sunt în concordanţă cu obiectivele strategice propuse şi reflectă scopuri / principii, în afara cărora nu s-ar putea vorbi de o modernizare a învăţământului. Se face posibilă astfel trecerea de la paradigma cantităţii la paradigma competitivităţii şi calităţii.Domeniile pentru care sunt formulate activităţi de formare continuă sunt: Didactica disciplinelor, Management şcolar, Management educaţional, Management de proiect, Consiliere şi orientare şcolară, Educaţie pentru Cetăţenie Democratică, Educaţie pentru sănătate, Educaţie pentru informaţie în mediul rural, TIC, Multimedia, Instruire AEL, Biblioteca şcolară, Legislaţia şcolară, Limbi moderne pentru începători. Casa Corpului Didactic Maramureş continuă formarea cadrelor didactice din judeţ prin intermediul programelor acreditate: ,,Educaţie pentru mediu” (25 credite), ,,Standard manager” – în curs de acreditare, ,,IntelTeach. Instruirea în Societatea Cunoaşterii” (25 credite) – partener SIVECO SA România, ,,Iniţiere IT şi Utilizare AeL” (25 credite) – partener SIVECO SA România, ,,Calculatorul şi proiectele interdisciplinare” (25 credite) – partener Fundaţia EOS România, ,,Dezvoltarea competenţelor de evaluare” (15 credite) – MECT Program Naţional, ,,Democraţie participativă - Proiectul „Cetăţeanul” (25 credite) – partener CCD Cluj.

Urmând principiile moderne ale marketingului educaţional, s-a optat şi pentru forme de perfecţionare ce schimbă direcţia vectorului informaţional. Astfel, activităţile de formare continuă vizează variante care transmit informaţiile şi acţiunile necesare spre solicitant, pentru/şi în interesul perfecţionării activităţii acestuia. In acest sens, echipa CCD MM proiectează permanent acţiuni de perfecţionare itinerante, care presupun organizarea şi derularea cursurilor de formare continuă, atât în mediul urban cât şi în mediu rural. Activităţile care se desfăşoară prin intermediul CCD MM determină creşterea competenţei cadrelor didactice de a operaţionaliza cu forme variate şi metode active de proiectare, predare, evaluare, specifice disciplinelor de învăţământ. Cursurile realizate au răspuns „Strategiei dezvoltării învăţământului preuniversitar”, de a aduce în viaţa actanţilor educaţiei informaţia actualizată de metodică şi de specialitate. Tot personalul Casei Corpului Didactic Maramureş urmăreşte promovarea unei pedagogii inovatoare, care dinamizează şi modernizează parcursurile pedagogice.


Unitatea noastră pune la dispoziţie Editura proprie, ,,Maria Montessori”, cadrelor didactice care vor să publice în baza unui contract, lucrări educative, ştiinţifice, metodice, monografii, creaţii artistice.Librăria CCD MM cuprinde un fond de carte cu o tematică variată: psihopedagogie, metodică, caiete tip pentru învăţământul preşcolar şi primar, materiale ajutătoare pentru examenele de capacitate şi bacalaureat, carte diversă.

Serviciile oferite de CCD MM cadrelor didactice din judeţ sunt:
- Prezentări Power Point şi prelucrări computerizate ale imaginilor pe diferite medii de stocare (magnetic, optic);
- Realizarea de materiale informative (buletine de informare şi documentare, mape, pliante, invitaţii, afişe etc) cu caracter educativ sau din alte domenii;
- Plastifiere documente, coperte de carte;
- Realizare pagini web în soft licenţiat.
Spaţiul CDI al CCD MM este un centru de resurse pluridisciplinare, care pune la dispoziţia elevilor, a cadrelor didactice şi a comunităţii locale informaţii pe multiple suporturi, desfăşoară activităţi pedagogice şi pune în practică proiecte de animaţie culturală, incitând la inovaţie pedagogică şi stimulare intelectuală.Centrul de Documentare şi Informaţie asigură multiple posibilităţi de cercetare şi documentare prin consultare de: enciclopedii, dicţionare diverse, albume, literatură de specialitate, beletristică, ziare, reviste, casete video, casete audio, CD-uri.Eficientizarea acţiunilor şi programelor de educaţie, prin activităţi ale personalului Casei Corpului Didactic, s-a concretizat prin:
-Elaborarea Buletinului informativ privind Oferta de programe de formare continuă şi activităţi educaţionale şi culturale organizate de CCD Maramureş;
-Editarea şi distribuirea pliantului de ofertă generală a CCD MM;
-Participarea la diverse acţiuni şi programe ale colaboratorilor, în scopul publicităţii /diseminării activităţilor şi acţiunilor proprii;
-Diseminarea activităţilor prin intermediul presei scrise, a televiziunilor locale şi a unor programe naţionale radio;
-Afişe specifice fiecărei activităţi;
-Editarea şi popularizarea revistei Şcoala maramureşană;
-Elaborarea /aplicarea/interpretarea chestionarelor privind nevoile de formare pentru cadrele didactice şi de conducere din judeţul nostru;
-Diseminarea rezultatelor studiului de piaţă privind analiza nevoilor de formare prin relaţionarea cu Universitatea de Nord din Baia Mare, departamentul „Perfecţionare”.
-Pagină Web proprie.


Director,
Prof. Gelu Todoruţ

Contractul Colectiv de Muncă – lege a părţilor

Aşa cum prevede art. 236 din Codul Muncii „contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă”. Pe lângă prevederile Codului Muncii legate de încheierea, modificarea şi executarea contractelor colective de muncă există şi o lege a contractelor colective de muncă nr. 130/1996 republicată, cu modificările şi completările. Această lege prevede în art. 10 faptul că, „contractele colective de muncă se pot încheia la nivelul unităţilor, ramurilor de activitate şi la nivel naţional”. Potrivit prevederilor art. 11 din acelaşi act normativ prevederile contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional se aplică pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ţară, contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de ramură se aplică pentru toţi salariaţii încadraţi în toate unităţile din ramura de activitate pentru care s-a încheiat contractul colectiv de muncă, iar contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate se aplică pentru toţi salariaţii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel. Între federaţiile sindicale reprezentative şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului s-a încheiat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură învăţământ aplicabil pentru toţi salariaţii din sistemul de învăţământ.
Contractele colective de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de muncă încheiate la nivel superior, potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 130/1996 cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor art. 238 din Codul Muncii.
Contractele Colective de Muncă se înregistrează la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse sau la Direcţia Generală de Muncă şi Solidaritate Socială şi se aplică de la data înregistrării şi nu de la data publicării în Monitorul Oficial.
Potrivit dispoziţiilor din Constituţia României „dreptul la negocieri colective în materie de munca si caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate”.
„Contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor”, conform art. 7 alin. 2 din Legea nr. 130/1996 şi a art.236 alin. 4 din Codul Muncii. Iar, din dispoziţiile art. 243 Codul Muncii reiese faptul că, „contractul colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi”, „neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrage răspunderea părţilor care se fac vinovate de aceasta”.
Litigiile în legătură cu executarea contractului colectiv de muncă sunt litigii de muncă şi se soluţionează, în primă instanţă, de judecătorie.
Prin urmare, contractele colective de muncă reprezintă lege a părţilor şi trebuie respectate ca atare. În cazul nerespectării lor de către una din părţi, aceasta va fi sancţionată potrivit legii şi va fi obligată la executarea prevederilor cuprinse în respectivul contract chiar şi printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul.
Consilier juridic,
Mariana Georgeta Ţînţa

Extras din Contractul Colectiv de Muncă, CAPITOLUL III

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

(continuare din nr. 43-44)

Art. 19 (1) În funcţie de condiţii, în instituţiile şi unităţile de învăţământ prevăzute în anexa 6, comisiile paritare de la nivelul acestora convin asupra unui orar flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.
(2) Orele de începere şi de terminare a programului de lucru vor fi stabilite prin regulamentul intern, aprobat la nivelul fiecărei unităţi şi instituţii de învăţământ prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul contract colectiv de muncă.
(3) Stabilirea orarelor flexibile de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv.
(4) Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la sediul său, la loc vizibil.
Art. 20. (1) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore/săptămână, inclusiv orele suplimentare.
(2) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale ori altor cazuri de forţă majoră, salariaţii au obligaţia de a presta munca suplimentară cerută de angajator.
(3) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin.(1) de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile calendaristice după efectuarea acestora.

Art. 21. Personalului didactic de predare şi instruire practică ce desfăşoară alte activităţi decât cele care fac parte din norma didactică, i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 20 din prezentul contract.

Art. 22 (1) Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază pentru orele de muncă prestate.
(2) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00-6.00, cu posibilitatea abaterii - în cazuri justificate - cu o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite.
(3) Salariaţii care urmează să desfăşoare cel puţin 3 ore de muncă de noapte sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activităţii şi, după aceea, periodic, conform unui Regulament elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ.
(4) Salariaţii care desfăşoară muncă de noapte şi au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuţi la o muncă de zi pentru care sunt apţi.

Art. 23 (1) Personalul nedidactic şi didactic auxiliar are dreptul la o pauză de masă de 15 minute, care se include în programul de lucru.
(2) Programul de efectuare a pauzei de masă se stabileşte prin regulamentul intern.

Art. 24 Salariaţii care renunţă la concediul legal pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, beneficiază de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi potrivit legii, fără ca aceasta să le afecteze salariile de bază şi vechimea.

Art. 25 Salariaţii care au în îngrijire copii în vârstă de până la 6 ani, respectiv până la 7 ani, la recomandarea medicului, pot lucra în program de minimum 1/2 normă, fără să li se afecteze calitatea de salariat şi vechimea integrală în muncă/învăţământ.

Art. 26 (1) La cererea femeilor însărcinate, angajatorul va permite efectuarea controalelor medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmăreşte evoluţia sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale.
(2) Salariatele care beneficiază de dispoziţiile alin. (1) sunt obligate să facă dovada că au efectuat controalele medicale.

Art. 27 Salariatele, începând cu luna a V-a de sarcină, precum şi cele care alăptează nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în delegare şi nu vor fi detaşate decât cu acordul lor.

Art. 28 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei de învăţământ prevăzute în Anexa nr. 6, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.
(4) Sunt zile nelucrătoare :
- zilele de repaus săptămânal ;
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşti;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- 25 şi 26 decembrie;
- două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre sărbătorile religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.
Art. 29 (1) Dreptul la concediul de odihnă este garantat de lege.

Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic concediul de odihnă se acordă în funcţie de vechimea în muncă, astfel:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 şi 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
(2) Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat se stabileşte de către consiliul de administraţie sau de către senatul universităţii împreună cu sindicatele reprezentative de la nivelul unităţilor/instituţiilor de învăţământ prevăzute în Anexa nr. 6, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, până la data de 15 octombrie.
(3) Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de cel puţin 62 de zile lucrătoare, respectiv 78 de zile calendaristice.
(4) Indemnizaţia de concediu se acordă salariatului cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă.
(5) Se consideră activitate maximum 16 de zile calendaristice pentru personalul didactic care însoţeşte copiii în tabere sau la altfel de activităţi care se organizează în perioada vacanţelor şcolare.
(6) Personalul didactic auxiliar beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii.

Art. 30 (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau în alte situaţii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) naşterea unui copil - 5 zile;
c) căsătoria unui copil - 3 zile;
d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor salariatului - 3 zile;
e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile;
f) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului - 1 zi.
(2) În situaţiile în care evenimentele familiale deosebite prevăzute la alin. (1) intervin în perioada efectuării concediului de odihnă, acesta se suspendă şi va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
(3) Personalul care asigură suplinirea salariaţilor prevăzuţi la alin. (1) va fi remunerat corespunzător pentru activitatea suplimentară prestată / orele de predare efectuate în locul cadrului didactic beneficiar al zilelor libere plătite.

Art. 31 (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la 30 de zile lucrătoare concediu fără plată, acordate de conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ.
(2) Personalul didactic de predare şi instruire practică poate beneficia de concedii fără plată, pentru rezolvarea unor situaţii personale, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, altele decât cele prevăzute de art. 102 (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea inspectorului şcolar general.
(3) Salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau funcţie în învăţământ au dreptul la concedii fără plată pentru pregătirea examenelor sau a concursului, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic; aceste concedii reprezintă vechime în muncă/învăţământ.
(4) Salariaţii beneficiază şi de alte concedii fără plată, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor.
Art. 32 În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul pentru creşterea copilului rămas neutilizat la data decesului acesteia.

Actualitate, ciclul I Bologna

Informare
În 7 octombrie 2008 a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministeruluzi Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Pe ordinea de zi, printre alte puncte, s-a aflat şi discutarea proiectului de ordin privind modalitatea de aplicare a unor prevederi ale OG nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ. Concret, este vorba de stabilirea modului de salarizare pentru absolvenţii ciclului universitar de licenţă (ciclul I Bologna).

Forma adoptată în cadrul şedinţei este identică cu cea a proiectului ordinului, respectiv:
„Art. 1. Începând cu 01.09.2008, absolvenţii studiilor ciclului universitar de licenţă 2008 (ciclul I Bologna), încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar, vor fi salarizaţi în conformitate cu O.G. nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, Anexa 1.2; Funcţia – Institutor I; Nivelul studiilor – S, corespunzător gradului didactic şi tranşelor de vechime.

Art. 2. Începând cu 01. 09.2008, absolvenţii studiilor ciclului universitar de licenţă 2008 (ciclul I Bologna), încadraţi în învăţământul secundar inferior, vor fi salarizaţi în conformitate cu O.G. nr. 15/2008 privind cre;terile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, Anexa 1.2 Funcţia – profesor; Nivelul studiilor S, corespunzător gradului didactic şi tranşelor de vechime...”

Având în vedere faptul că reprezentanţii FSLÎ prezenţi la şedinţă, în urma numeroaselor sesizări primite din partea absolvenţilor învăţământului superior de scurtă durată (SSD), precum şi din partea absolvenţilor învăţământului superior de lungă durată (4-5 ani) au adus la cunoştinţa reprezentanţilor MECT anomaliile pe care le prezintă actuala grilă de salarizare, s-a convenit ca, în data de 11 noiembrie 2008, să se întrunească o comisie de lucru, pentru a întocmi o nouă grilă de salarizare, în care să se poziţioneze corect tioate funcţiile didactice.

Prim-vicepreşedinte,
Simion Hăncescu

Hotarare privind reducerea normei didactice pentru întreg personalul didactic

Nr. 4253/16.10.2007

HOTĂRÂREA NR. 9
privind reducerea normei didactice pentru întreg personalul didactic
de predare şi instruire practică


Comisia Paritară I.S.J. MM – S.L.Î. MM, întrunită în şedinţa din data de 16.10.2007, în temeiul art. 13 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Judeţean Ramură Învăţământ, art. 45 din Legea nr. 128/1997
Având în vedere că art. 45 din Legea nr. 128/1997 nu face nici o distincţie între funcţiile didactice, potrivit principiului unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate distinge,
Având în vedere art. 5 alin. 1 din Codul muncii, care consacră principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii în cadrul relaţiilor de muncă, şi pentru a evita crearea unei discriminări între cadrele didactice,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1
Începând cu data rămânerii definitive, executorii şi irevocabile a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a obţinut plata retroactivă a diferenţelor rezultate prin neaplicarea dispoziţiilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 128/1997, se aplică reducerea normei didactice de predare cu două ore pentru întreg personalul didactic de predare şi instruire practică (profesori, educatoare, învăţători, institutori, maiştri instructori) cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I, în conformitate cu art. 45 din Legea nr. 128/1997 şi plata acestor diferenţe în regim de plata cu ora, conform dispoziţiilor Ordinului M.E.C.T. nr. 1350/2007.
Art. 2
Pentru cadrele didactice cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi grad didactic I care nu au hotărâre judecătorească definitivă, executorie şi irevocabilă pentru obţinerea retroactivă a diferenţelor rezultate prin neaplicarea dispoziţiilor legale referitoare la reducerea normei didactice, se va efectua plata cu ora pentru cele două ore prevăzute de art. 45 alin. 1 din Statutul personalului didactic începând cu 1 Octombrie 2007, conform Ordinului M.E.C.T. nr. 1350/2007.
Art. 3
(1) Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi.
(2) Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, conducerea unităţilor şcolare şi liderii grupelor sindicale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Prezenta se comunică :
Conducerilor unităţilor şcolare din judeţul Maramureş
Liderilor S.L.Î. Maramureş
Ordonatorilor principali şi terţiari de credite


Membrii Comisie Paritare

Inspectoratul Şcolar Judeţean
Maramureş

Inspector şcolar general,

Prof. Sandu Pocol


Sindicatul Liber din Învăţământ

Maramureş

Preşedinte,

Prof. Liviu Marian Pop

Cine poate beneficia de PRIMA DE INSTALARE?

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează la art. 51 alin. (6) acordarea unei primei de instalare cadrelor didactice. Conform acestui text, personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileşte potrivit legii.

Pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 128/1997 s-a emis Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3381/10.03.1998, care prevede că personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar angajat prin concurs după 1 septembrie 1997 beneficiază de o primă de insatalare, o singură dată în 5 ani de la absolvirea studiilor, iar cuantumul este cel prevăzut de art. 23 din Hotărârea Guvernului României nr. 281/1993.

Potrivit art. 23 alin.(1) din H.G. nr. 281/1993 cuantumul primei de instalare este de un salariu de bază, corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat.

Pentru a beneficia de prima de instalare un cadru didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- persoana să fie încadrată în învăţământ ca personal didactic de predare;
- să fie angajată prin concurs;
- să nu fi trecut mai mult de 5 ani de la absolvirea studiilor.

Prin concurs potrivit art. 10 (1) lit. d) şi f) din Statutul personalului didactic se înţelege ocuparea posturilor atât la titulari, cât şi de suplinitori calificaţi. În acest sens art. 138 din legea nr. 128/1997 prevede că personalul didactic angajat pe durată determinată beneficiază de aceleaşi drepturi cu personalul titular. De asemenea, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură de Învăţământ stipulează la art. 37 lit. d) că personalul din învăţământ beneficiază de o primă de instalare, indiferent de domiciliu.

În concluzie, având în vedere prevederile legale arătate, beneficiază de prima de instalare atât cadrele didactice titulare, cât şi suplinitorii calificaţi care au susţinut concurs în urma căruia au obţinut un post în învăţământ, cu condiţia să nu fi trecut mai mult de 5 ani de la absolvirea studiilor.

Ordinul privind alimentele nerecomandate şcolarilor şi preşcolarilor a fost publicat în Monitorul Oficial

ORDINUL Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 15 septembrie 2008.
Ordinul instituie obligaţii pentru unitatea de învăţământ în privinţa asigurării unei alimentaţii colective adaptate vârstei şi stării de sănătate, specificului activităţii şi anotimpului, precum şi în alcătuirea meniurilor.
Ordinul cuprinde:
1. LISTA alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor;
2. PRINCIPIILE care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
3. NECESARUL ZILNIC DE CALORII substanţe nutritive şi elemente minerale pentru copii şi adolescenţi;
4. ECHIVALENŢELE ALIMENTARE, necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcătuirea dietei la copii şi adolescenţi, datele orientative privind valoarea calorică a alimentelor şi caracteristicile nutriţionale ale grupelor alimentare utilizate pentru alcătuirea meniurilor la copii si adolescenţi (cantităţi comerciale brute);
5. PIRAMIDA ALIMENTARĂ pentru nutriţia copiilor şi adolescenţilor, în funcţie de necesarul caloric, grupele de alimente şi grupa de vârstă.

Directorul de şcoala şi motivarea personalului didactic

Ca şi în celelate domenii de activitate paradoxul forţei de muncă din învăţământ este următorul: ,,Nu avem profesori buni, pe de-o parte, iar pe cei care îi avem şi sunt performanţi nu ştim să îi preţuim”.
Cum s-a ajuns în această situaţie? Factorii care au generat actuala stare de fapt au legătură în primul rând cu sfera economică. De-a lungul anilor - voit sau nu - politicienii au permis apariţia unui decalaj imens între câştigurile salariale ale diverselor categorii de bugetari din România, tinerii absolvenţi orientându-se spre sectoarele economice care oferă salarii bune şi facilităţi pe care şcoala nu le poate oferi. În al doilea rând, domeniul managementului resurselor umane în sistemul educaţional prezintă disfuncţionalităţi: anual sunt angajate persoane care nu au aptitudini pedagogice respectându-se probabil principiul ,,dintre două rele să alegem răul cel mai mic”, anumiţi directori de şcoală nu ştiu să gestioneze problemele profesionale ale angajaţilor pe care îi au în subordine şi au o atitudine autoritară, neproductivă, nu au abilităţile necesare liderilor autentici şi nu reuşesc să motiveze angajaţii.
Salariile mici din învăţământ, comportamentul neadecvat al unor directori (manageri) sau inspectori, consumul intelectual specific muncii la catedră asociat interesului redus faţă de studiu al elevilor, posibilităţile reduse de promovare în comparaţie cu domeniul privat determină migrarea absolvenţilor valoroşi ai învăţământului superior, dar şi al cadrelor didactice cu experienţă spre alte domenii ale economiei, mai ales spre firmele particulare.
Ce se poate face? La nivel central guvernanţii ar trebui să adopte o altă poziţie faţă de salarizarea din învăţământ, reparând astfel greşelile făcute de guvernele postdecembriste care au favorizat salariaţii din alte sectoare bugetare. Acest lucru ar fi cu atât mai firesc cu cât partidele politice declară învăţământul prioritate naţională în fiecare campanie electorală. Nu putem nega faptul că în ultimii ani sistemul educaţional a beneficiat de sume consistente destinate, în primul rând, reabilitărilor şi dotării tehnico-materiale însă ne întrebăm dacă şcolile moderne, bine dotate, pot avea rezultate fără profesori motivaţi, dedicaţi muncii lor? Răspunsul este fără echivoc, NU.
La nivel local (unitate de învăţământ) un rol important în motivarea cadrelor didactice poate să îl aibă directorul de unitate şcolară. În prezent managementul resurselor umane din sistemul educaţional revine Inspectoratului Şcolar Judeţean care organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante, atribuţiile managerului de şcoală fiind limitate în acest segment. Prin introducerea descentralizării, atribuţiile directorului de şcoală şi al consiliului de administraţie pe linie de resurse umane vor creşte semnificativ în sensul apariţiei posibilităţiii de a face angajări directe.
Dar să revenim la ,,director” denumit, mai nou, manager conform terminologiei anglo saxone. Din momentul în care profesorul X a primit funcţia de conducere a unităţii, el se află pe o scenă de teatru, cu spectatori. Unii spectatori sunt angajaţii şcolii, alţii sunt superiorii directorului, iar a treia categorie este chiar el, directorul de şcoală. Evident că fiecare categorie de spectatori are aşteptări. Managerul – aşteaptă să aibă succes, să ştie să ia decizia corectă în fiecare situaţie, să impresioneze spectatorii cu abilităţile sale de lider. Superiorii lui aşteaptă de la el sa fie docil, să respecte indicaţiile venite de la centru, să nu le facă surprize (bune sau rele), să nu fie prea bun (fiindcă poate deveni un concurent pentru ei), dar nici prea slab (să nu le creeze lor probleme în plus). Angajaţii şcolii nu ştiu exact ce să aştepte de la director. Uniii ar dori să facă greşeli ca să îşi demonstreze ca sunt mai buni decât el, iar alţii sunt conştienţi că un lider adevărat, eficient, cu abilităţi reale le poate face viaţa mai uşoară şi îşi propun să îl ajute sa reuşească. Cei mai severi critici vor fi angajaţii. Ei îi vor analiza hainele, coafura, deciziile, comportamentul pe care îl discuta apoi cu colegii la o ţigară. Seara, acasă mai discută despre el cu partenerul de viaţă, prietenii sau cu rudele. Dacă directorul este iertător vor spune ca este „moale”. Dacă este ferm vor spune că este „al dracului”. Dacă se îmbracă elegant sau întâmplator îşi cumpără maşină (deşi decizia era luată înainte de investirea în funcţie) vor spune că „s-a ajuns”. Dacă ia o decizie genială vor spune că „a avut noroc”, iar de va lua o decizie proastă vor spune „eram sigur că nu este capabil să …” Un lucru este sigur. A a fi director nu este uşor, nu ştii ce să faci ca să iasă lucrurile bine şi să mulţumeşti cât mai mulţi angajaţi (întotdeauna vor fi şi persoane nemulţumite).
Zicala conform căreia şeful are întotdeauna are dreptate şi este infailibil se dovedeşte în practică falsă. Directorii sunt şi ei oameni, în consecinţă sunt supuşi greşelilor, care se pot produce din cauza lipsei de experienţă, personalitatea proprie care determină stilul de management, setul de valori sau gradul de motivaţie.
În rândurile următoare prezentăm cele mai frecvente greşeli făcute de manageri:
Comunicare defectuoasă sau lipsa acesteia. Uneori directorul nu are o strategie clară asupra obiectivelor iar angajaţii sunt confuzi în ceea ce priveşte rolurile lor. Deciziile luate pe baza unor presupuneri, în locul unor consultări cu cei implicaţi sau cele dictate de factorul emoţional vor favoriza o parte a angajaţilor şi îi vor defavoriza pe ceilalţi;
Să caute să ţină linia de mijloc. Lipsa de fermitate în cazul adoptării unor decizii sau o atitudine contradictorie poate transforma un manager bun în unul mediocru;
Să le facă pe plac salariaţilor. Este imposibil să îi mulţumească pe toţi angajaţii, fiecare are caracterul lui şi fiecare are nenumărate măşti, câte una pentru fiecare situaţie nouă. Într-un fel se comportă angajatul când discută o problemă cu directorul în particular, altfel când se discută în public şi altfel când discută cu colegii. Un manager bun nu îşi va trata subordonaţii în stil autoritar, dar nici în stilul „laissez faire” când riscă să devină prizonierul propriului birou;
Să caute să fie directorul ideal. Imaginea salariaţilor despre directorul ideal este pe cât de complexă, pe atât de vagă şi cu aşteptări dintre cele mai diverse care sunt greu de identificat;
Să nu încerce să dicrediteze fostul director deoarece acesta „bântuie gândurile angajaţilor” pentru o oarecare perioadă de timp. Unii directori au tendinţa de a schimba mult din ce a făcut „fostul”, inclusiv lucrurile bune.
Ce poate face un director pentru ca angajaţii şcolii să aibă o atitudine pozitivă şi să muncească mai mult şi mai eficient ? În primul rând managerul trebuie să fie atent la imaginea sa fizica şi morală deoarece salariaţii care să îşi respecte şi să îşi aprecieze şeful întâlnim destul de rar (oficial mulţi angajaţi se declară mulţumiţi, însă în cadru particular îşi exprimă adevăratele opinii) la fel cum, destul de rar, întâlnim şefi care ştiu să se facă apreciaţi şi respectaţi de salariaţi fiindcă respectul şi aprecierea angajaţilor se câştigă destul de greu. În al doilea rând, directorul trebuie să fie bine pregătit profesional şi să aibă rezultate la catedră care să facă din el un model de urmat pentru colegii săi. Cadrele didactice - şi nu numai - nu sunt încântate să lucreze sub comanda unui manager care nu are personalitate, nu poate etala puterea exemplului şi distribuie sarcini pe care ar trebui să le îndeplinească el însuşi.
Directorul poate acţiona asupra factorilor care cresc motivaţia salariaţilor, îi fac pe oameni să muncească mai mult şi să aibă o atitudine mai bună faţă de activitatea pe care o depun. În acest sens un real ajutor îl oferă cunoaşterea principiilor managementului resurselor umane.
În 1960 dr. Frederick Hertzberg a lansat teoria factorilor motivatori şi a celor demotivatori din viaţa noastră profesională. Dr. Hertzberg analizează câmpul muncii şi identifica atât factorii motivatori (care dacă sunt îndepliniţi îi fac pe salariaţi să muncească mai mult, dar dacă lipsesc nu produc scăderea motivaţiei) cât şi pe cei care demotivează (dacă sunt îndeplinite condiţiile nu îi fac pe salariaţi să muncească mai mult, dar dacă lipsesc produc demotivarea angajaţilor). Atenţie! Ameliorarea factorilor demotivatori nu aduce mai multă performanţă, ci menţine nivelul de performanţă existent (ex. Dacă un director se poartă frumos cu angajaţii, aceştia nu vor munci mai mult. Dacă se poartă urât este foarte probabil ca angajaţii să muncească mai puţin. Dacă o sală de clasă este dotată cu mobilier nou profesorul nu va preda mai mult, dar dacă este mutat într-o sală anostă performanţa lui va scădea).

Un prim factor motivaţional ar fi dezvoltarea personală şi plăcerea muncii. Atunci când ştii exact cum să faci anumite sarcini, le faci cu entuziasm, siguranţă şi obţii rezultate bune. Din această perspectivă cadrele didactice trebuie încurajate să urmeze diverse cursuri de perfecţionare şi să obţină grade didactice, avantajele pentru unitatea şcolară fiind importante:

 • creşte eficienţa prin motivaţie
 • creşte eficienţa prin reducerea erorilor
 • scade nivelul de stres al angajaţilor
 • creşte loialitatea faţă de unitatea de învăţământcreşte nivelul de autorespect

Al doilea factor motivator este reprezentat de responsabilitate. Oamenilor le place să fie responsabili de ceva sau de cineva, întrucât le oferă un sentiment de utilitate şi importanţă a propriei persoane. Când directorul de şcoală ne investeşte cu o responsabilitate, majoritate facem eforturi ca acea îndatorire să fie dusă la bun sfârşit cu cele mai bune rezultate. Când responsabilitatea aparţine altcuiva nivelul de implicare şi efortul depus scade semnificativ, iar în cazul în care responsabilitatea este a tuturor se ajunge până la indiferenţă. Directorul poate aloca anumite responsabilităţi cadrelor didactice, principala problemă care apare este faptul că nu există oameni de încredere (multe responsabilităţi nu sunt remunerate şi tot mai puţini profesori sunt dispuşi să muncească pe nimic, în contextul în care comunismul a fost înlocuit de capitalismul sălbatic, primar). Însă, dacă nu acorzi responsabilităţi, nu ai cum să ştii exact care sunt oamenii pe care te poţi baza.
Al treilea factor al motivaţiei este reprezentat de recunoaştere. Atunci când unui profesor sau învăţător îi sunt recunoscute meritele pentru anumite activităţi didactice sau extraşcolare, respectivul are tendinţa de a le repeta din ce în ce mai bine. Dacă directorul laudă fără zgârcenie lucrurile bine făcute, autorii acestora se vor simţi bine şi îşi vor propune să obţină rezultate şi mai bune. Se pare că recunoaşterea este cea mai puternică formă de motivare şi cea mai ieftină. Nu costă nimic să lauzi profesorul la sfârşitul unei activităţi deosebite şi să îi mulţumeşti pentru efortul depus. Acesta va pleca de la şcoală fericit, iar a doua zi va veni la şcoală cu mai mult chef de muncă.
În afara laudelor, directorul şi Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ poate acţiona - deocamdată limitat - şi pe plan financiar. Ne referim aici la acordarea anuală, în urma unui concurs de dosare, a salariul de merit care reprezintă 15% din salariul de încadrare. Personalul care a obţinut rezultate valoroase poate beneficia de premiul lunar de 2%, iar dacă şcoala realizează venituri proprii, o parte din sumele încasate pot fi alocate pentru plata unor indemnizaţii sau premii speciale. Nu în ultimul rând, directorul este cel care numeste profesorii diriginţi, pe baza performanţelor obţinute de cadrele didactice atât în munca la catedra, cât şi în activitatea extraşcolară.
La factorii mentionaţi mai sus dr. Hertzbeg adaugă avansarea în funcţie şi împlinirea profesională.Avansarea în functie în învăţământ este limitată spre deosebire de companiile private, iar împlinirea profesională este o chestie personală pe care nu o pot oferi directorii, ci trebuie căutată de fiecare salariat în parte.
În concluzie, directorul de şcoală poate avea succes în motivarea angajaţilor dacă:

 • află ce-şi doresc salariaţii printr-un chestionar, discuţii cu liderul de sindicat din unitate, discuţii cu responsabilii de comisii metodice;
 • se comportă cu personalul şcolii aşa cum ar dori să se comporte şeful său cu el
 • asigură cele mai bune condiţii de muncă: căldură, aer curat, spaţii de odihnă, fumoar, apă, iluminat, măsuri de securitate a personalului etc.;
 • simplifică la maximum documentele şi procedurile administrative care îngreunează munca oamenilor. Să nu uităm că birocraţia îl face pe om să se simtă inutil şi asta îl motivează să …NU muncească!!!
 • creează o atmosferă de lucru plăcută şi dezvoltă spiritul de echipă. Dacă cadrele didactice îsi consumă energia în conflicte, plăcerea de a munci scade şi inevitabil dispar performanţele;
 • sprijină dezvoltarea profesională a salariaţilor, mai ales a celor debutanţi în sistem, se asigură că responsabilii de comisii metodice se comportă ca nişte lideri veritabili;
 • felicită angajaţii şi nu se sfieşte să le mulţumească pentru toate lucrurile bine făcute.

Prof. Alexandru TĂMAŞ
Şcoala ,,Dimitrie Cantemir” Baia Mare

Ne-ti intrebat, va raspundem

Răspunsuri la întrebările dvs.

1. Nu există nici o prevedere legală care se referă la contestarea deciziei de acordare a calificativului anual. Singura precizare referitoare la acordarea calificativelor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar se regăseşte în Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, art. 31 lit. f. Prin urmare, se poate contesta decizia de acordare a calificativului printr-o petiţie la Inspectoratul Şcolar Judeţean în baza art. 115 şi următoarele din Legea nr. 128/1997, dacă se consideră că vinovat este directorul unităţii de învăţământ, sau printr-o acţiune în instanţă împotriva conducerii unităţii şcolare.

2. Conform prevederilor art. 16 din Codul Muncii „(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfăşoare o activitate independentă, precum şi asociaţia familială au obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă. (2) În situaţia în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. (3) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă.” O.M.E.C.T. nr. 1350/2007 prevede că „Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă pentru o vechime efectivă, neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ. Prin vechime efectivă, neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea realizată în calitate de personal didactic cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ.” Pe cale de consecinţă, sunteţi în drept a primi sporul de stabilitate prevăzut de lege.

3. Conform art. 140 din Codul Muncii „durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic” Astfel, se calculează proporţional cu durata efectivă a muncii prestate, în speţa de faţă 7 luni.

4. Pentru a ocupa postul de secretar de şcoală nu este nevoie de vechime, ca o condiţie de angajare. Vechimea se ia în considerare doar în vederea stabilirii drepturilor salariale. Iar, în ce priveşte indemnizaţia de secretar şef, aceasta este de maximum 20%, conform prevederilor O.G. nr. 15/2008.

5. Numai începând cu intrarea în vigoare a O.G. nr. 15/2008, 1 ianuarie 2008, s-a putut face trecerea dintr-o treaptă profesională în alta fără alte condiţii decât evaluarea profesională anuală. Astfel, în urma evaluării anuale din 2008, care s-a făcut în luna mai, aţi fost trecut de la muncitor calificat VI la muncitor calificat V.

Citeşte cu mine!

Blocul National Sindical iniţiază În perioada septembrie 2008 – septembrie 2009 campania “Citeşte cu mine”. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ este partener principal în această campanie.

Campania “Citeşte cu mine!” îşi propune:
- Să ajungă în şcolile din zonele rurale defavorizate, cu grad mare de analfabetism, să atragă atenţia copiilor şi familiilor lor asupra importanţei studiului, folosindu-se de întâlniri informale, amuzante şi cercuri de lectură;
- Să stimuleze colaborarea între elevii eminenţi şi elevii cu rezultate mai slabe la învăţătură astfel încât cei din urmă să beneficieze de un ajutor direct, prietenesc şi pe termen lung;
- Să strângă fonduri de carte şi rechizite pentru şcolile din mediul rural în special.
Orice surplus de carte va ajuta la îmbogăţirea stocului bibliotecilor şcolare. La fel rechizitele sau donaţiile financiare; - Să dăm o mână de ajutor prin strângerea de fonduri financiare sau materiale de construcţii la refacerea clădirilor bibliotecilor pentru a le oferi celor mici condiţii decente de studiu;- Să facă mesajul Campaniei cât mai cunoscut, să facă copiii să vorbească şi să se citească.

Acordarea sumei de 100 euro pe anul şcolar 2008-2009

Până la 1 noiembrie 2008 trebuie depuse cererile privind acordarea celor 100 euro pe anul fiscal 2009. Cererile trebuie completate şi înregistrate la secretariatul unităţii şcolare unde vă desfăşuraţi activitatea. Conform Normei metodologice din 16/05/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 21/05/2007

Art. 1. - (1) Beneficiarii ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar, sunt cadrele didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar, care sunt în activitate.

Art. 3. - (1) Ajutorul financiar se acordă anual pe baza de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de învăţământ la care beneficiarul exercită funcţia de bază, iar plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.

Art. 4 - (6) Plata ajutorului financiar se face de către unităţile de învăţământ, integral, pe baza documentelor justificative, sau în avans, într-o singură tranşă, cu incadrare în cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Plata se face în lei, la cursul de schimb din data efectuării plăţii. Justificarea sumelor primite ca avans se realizează în condiţiile legii, în termen de 15 zile calendaristice.

Art. 6. - Responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) revine directorului la nivelul instituţiei de învăţământ, inspectorului şcolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi direcţiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Bani de liceu

Un program derulat de MECT în anul şcolar 2008-2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului derulează şi în anul şcolar 2008-2009 programul social „Bani de liceu”. Ajutorul, în cuantum de 180 de lei lunar, se acordă pe bază de cerere formulată de elevi, cu autorizarea reprezentanţilor legali, înregistrată în intervalul 15 septembrie - 1 octombrie 2008, la unitatea de învăţământ la care aceştia sunt înscrişi.Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” sunt elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau învăţământul profesional, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, aflaţi în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 200 lei. De asemenea, pot depune cereri şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie sau se află sub tutelă sau curatelă, dar în aceleaşi condiţii de venit.Calendarul de desfăşurare a programului este următorul: 15 septembrie - 1 octombrie: depunerea cererilor, 1 - 18 octombrie: evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisiile locale; 28 octombrie: afişarea pe Internet (http://banideliceu.edu.ro/) a listei beneficiarilor; 29 octombrie - afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor, 28 octombrie - 2 noiembrie: depunerea contestaţiilor; 2 - 6 noiembrie: rezolvarea contestaţiilor. Bugetul alocat de MECT pentru anul şcolar 2008 - 2009 este de 236.811 mii lei.În cazul unor situaţii speciale, comisiile de acordare a sprijinului financiar organizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ au obligaţia să sesizeze Inspectoratele de Poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale, în vederea cercetării şi verificării acestora. Astfel, în cazul în care există sesizări scrise privind depunerea unor declaraţii false referitoare la nivelul venitului brut lunar, comisiile vor anunţa Inspectoratul de Poliţie, vor bloca acordarea ajutorului financiar şi vor întreprinde demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.

marți, 21 octombrie 2008

PROGRAM SPECTACOLE -OCTOMBRIE -


Joi, 02.10, ora 10,30, CENUŞĂREASA, Regia: Claudiu Pintican

Vineri, 03.10, ora 19,00, SARAH BERNHARDT, Regia: Elemer Kincses

Duminică, 05.10 ora 19,00, SARAH BERNHARDT,
Regia: Elemer Kincses

Miercuri, 08.10 ora 19,00, SLUGĂ LA DOI STĂPÂNI,
Direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză


Joi, 16.10, ora 19,00, AVANPREMIERĂ: POVESTIRI ADEVĂRATE, COMPLET INVENTATE DESPRE BAIA MARE

Vineri, 17.10 ora 19,00, AVANPREMIERĂ: POVESTIRI ADEVĂRATE, COMPLET INVENTATE DESPRE BAIA MARE

Duminică, 19.10 ora 19,00, PREMIERĂ: POVESTIRI ADEVĂRATE, COMPLET INVENTATE DESPRE BAIA MARE

Miercuri, 22.10 ora 18,00, PORTUGALIA,
Direcţia de scenă:

Victor Ioan Frunză

Joi, 23.10, ora 18,00, PORTUGALIA,
Direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză

Vineri, 24.10 ora 18,00, CALIGULA,
Direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză


Luni, 27.10 ora 12,00, CENUŞĂREASA – spectacol pt. copii, Regia: Claudiu Pintican

vineri, 3 octombrie 2008

Stimate Dascăl,

- Ai trăit frumos, cu iubire, ai visat , ai zburat cuprinzând neliniştea din zori şi pacea din amurg dintr-o privire.


- Ai înotat prin mările de flori, te-ai bucurat de întreaga fire şi viaţa ta şi-a aflat împlinirea, în ciuda unor greutăţi, alături de minunea care ţi-a dat fiori - copiii.

- Te-ai străduit să consolidezi în inimile încă fragede, lumina şi căldura. Dar acum, în aceste momente parcă ţi se aude glasul tremurat, în timp ce din ochi ţi se rostogolesc pe blândul obraz boabe de rouă.

- Ca o petală de floare sădită-n azur, ca o rază de speranţă în lumina zilei, ca o amintire veşnică rămasă în sufletele copiilor, îţi urăm dulce dascăl să ai numai gânduri pure ca florile de cireş şi numai bucurii ca dimineţile de primăvară.


Preşedinte,
prof. Pop Liviu Marian

IN MEMORIAM

PROFESOARA MARIA PERCIOVICIU

„Când murim nu facem decât să ne retragem lin în propria noastră umbră. Astfel moare un om, astfel un crin” (Lucian Blaga)

A murit un OM. S-a stin încet, discret şi frumos, aşa cum a trăit. A rămas o umbră, o umbră întunecată în sufletul nostru. Umbra ei, a directoarei care ne-a fost în preajmă şi ne-a condus timp de 17 ani, Maricica, Mimi, Şefa, cum o alintam noi.
Ecoul paşilor ei nu s-a stins şi nu se va stinge repede pe holurile şcolii noastre, de aceea nouă ni se pare că n-a plecat şi că doar întârzie să ne facă nerăbdători s-o întâmpinăm...
Cu tact şi dăruire a format caractere, a condus destine, a împărţit lumina cunoaşterii, a răspândit căldură şi linişte sufletească în colectivul de profesori şi elevi pe care l-a condus. Noi, colegii, o avem încă vie în inimile noastre, nu ne va lipsi din gânduri, din amintiri, din vise.
Activitatea sa de 25 de ani în învăţământ nu poate fi ştearsă, nici uitată atât de curând. Ar fi neomensc, ar fi nedrept...
A terminat facultatea de chimie la Bucureşti. Din 1991 a fost directoare la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Cavnic. Cei 17 ani în care a călăuzit şi condus „suflete” – profesori sau elevi, i-a petrecut în mare măsură în şcoală punând pe primul plan activitatea profesională şi apoi familia.
Timp de 17 ani a abordat cu responsabilitate şi profesionalism problemele multiple şi grele ivite în conducerea unei instituţii cum este şcoala. În toţi aceşti ani a fost „mâna dreaptă” a Inspectoratului Şcolar în transmiterea informaţiilor solicitate şi îndeplinirea sarcinilor ce revin învăţământului. Un lucru deloc uşor, dar trecut cu vederea de cei care ne conduc destinele învăţământului maramureşean, deoarece în zilele de doliu n-au fost în stare să trimită familiei sau şcolii nici un mesaj de condoleanţe! Au făcut-o în schimb directorii şcolilor din Italia şi Polonia cu care suntem în parteneriat. În ceea ce priveşte atitudinea reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean nu ne rămâne decât un gust amar şi un mare gol în suflet.
Aducem aici, acum, ca pe o slabă răsplată a strădaniilor sale, aceste biete rânduri, promiţându-ne că îi vom cinsti memoria de ori de câte ori se va ivi prilejul.
Timpul va şterge greu durerea aprinsă de dispariţia sa prematură (avea doar 50 de ani şi i-au lipsit doar câteva zile pentru a-şi sărbători nunta de argint).
Va rămâne veşnic în amintirea noastră prin tot ceea ce a fost ca OM şi prin ceea ce a înfăptuit.

Prof. Lucica SITARU
Lider sindical, Şcoala Nr. 2 Cavnic

Analize medicale

În atenţia membrilor de sindicat

Cheluielile privind analizele medicale


Având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale, salariaţii din învăţământ trebuie la început de an şcolar să prezinte la unitatea de învăţământ un certificat medical care să ateste dacă aceştia întrunesc sau nu condiţiile de sănătate impuse pentru a-şi exercita funcţia, facem următoarele precizări :
1. În temeiul art. 7 din H.G. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, „Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice”.
2. În conformitate cu prevederile art. 167 (6) lit. g din Legea nr. 354 / 2004 de modificare şi completare a Legii nr. 84 / 1995, cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământ sunt asigurate din bugetele locale.


În aceste condiţii, niciun salariat din învăţământ nu trebuie să plătească costurile aferente acestor examinări medicale, conducerea unităţii de învăţământ având obligaţia de a solicita aceste fonduri consiliului local.
În situaţia în care vor fi cazuri în care salariaţii, membri ai S.L.I. Maramureş, vor fi obligaţi să suporte aceste cheltuieli, S.L.Î. Maramureş, în numele acestora, se va adresa instanţelor judecătoreşti.

Analize medicale

În atenţia membrilor de sindicat

Cheluielile privind analizele medicale

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale, salariaţii din învăţământ trebuie la început de an şcolar să prezinte la unitatea de învăţământ un certificat medical care să ateste dacă aceştia întrunesc sau nu condiţiile de sănătate impuse pentru a-şi exercita funcţia, facem următoarele precizări :
1. În temeiul art. 7 din H.G. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, „Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice”.
2. În conformitate cu prevederile art. 167 (6) lit. g din Legea nr. 354 / 2004 de modificare şi completare a Legii nr. 84 / 1995, cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământ sunt asigurate din bugetele locale.

În aceste condiţii, niciun salariat din învăţământ nu trebuie să plătească costurile aferente acestor examinări medicale, conducerea unităţii de învăţământ având obligaţia de a solicita aceste fonduri consiliului local.
În situaţia în care vor fi cazuri în care salariaţii, membri ai S.L.I. Maramureş, vor fi obligaţi să suporte aceste cheltuieli, S.L.Î. Maramureş, în numele acestora, se va adresa instanţelor judecătoreşti.

Ne-ţi întrebat...

PERŢA FIRUŢA – ŞCOALA PT. COPII CU DEFICIENŢE VIŞEU DE SUS
TREPTE PROFESIONALE

Conform prevederilor art. 7 din OG. Nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ „evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008”. De asemenea, în baza prevederilor aceluiaşi articol se face „promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale”.
Promovarea în trepte profesionale nu are nici o legătură cu salariul primit sau cu încadrarea la salariul maxim din grilă.

BILEC ANUŢA – PENSIONATĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
REPREZENTAREA ÎN INSTANŢĂ

Din memoriul dvs. reiese faptul că v-aţi pensionat în anul 2005. Acţiunile în instanţă intentate de S.L.Î. MM în numele membrilor noştri de sindicat pentru obţinerea reducerii normei didactice la învăţătoare şi educatoare, conform art. 45 alin.1 din Legea nr. 128/1997 şi a tranşelor suplimentare de vechime prevăzute de art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 au fost introduce începând cu anul 2006, respectiv 2007. Astfel, că la acea dată dvs. eraţi pensionată. Conform art. 28 din Legea sindicatelor putem reprezenta în instanţă doar membri de sindicat cotizanţi la data introducerii acţiunii în instanţă, condiţie pe care dvs. nu o îndeplineaţi.
Tocmai pentru a ajuta persoanele pensionate din sistemul de învăţământ, am înfiinţat începând cu septembrie 2007 grupa sindicală a pensionarilor din învăţământ. Prin urmare, pensionarii înscrişi în această grupă sindicală, care, conform Statutului S.L.Î. MM plătesc cotizaţie de 0,5% din pensie, pot fi reprezentaţi în instanţă de către sindicat.
Menţionez faptul că pe calea acţiunii în instanţă se pot obţine drepturi pe trei ani anteriori de la data înregistrării acţiunii în instanţă (ex. Dacă acţiunea se înregistrează la Tribunal în iulie 2008, se obţin drepturi începând cu iulie 2005 şi până la data pensionării).

SORIN HOTEA – ŞCOALA „I. MIHALY DE APŞA” SIGHETU MARMAŢIEI
100 DE EURO – FOND DE CARTE
Conform art. 1 şi 2 din H.G. nr. 453/2007 privind nomele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice in invatamantul preuniversitar „(1) Beneficiarii ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţtii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar, sunt cadrele didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar, care sunt în activitate.
(2) Acordarea ajutorului financiar, ce reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României la data plăţii, se face pentru fiecare cadru didactic, pentru funcţia de bază”. Prin urmare, fiind cadru didactic, indiferent cu jumătate de normă sau cu normă întreagă, trebuie să primiţi cei 100 de euro – fond de carte, deoarece alin. 2 anunţat mai sus se referă la acele cadre didactice care au catedra în două şcoli. Din spusele dvs. aveţi funcţia de cadru didactic la o singură şcoală, la cealaltă unitate de învăţământ fiind personal didactic auxiliar.

Curier juridic

Prima de concediu obţinută în instanţă
La începutul unui nou an şcolar Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş are intentate, în numele membrilor de sindicat un număr de 495 de procese, cuprinzând 7804 persoane, din care 360 cu hotărâri definitive şi irevocabile, iar altele 135 de procese sunt pe rolul Tribunalului Maramureş. Aceste acţiuni au fost introduse de către S.L.Î. Maramureş pentru a obţine pentru membrii de sindicat reducerea normei didactice conform art. 45 alin. 1 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, tranşele suplimentare de vechime, ajutorul de deces prevăzut de art. 106 alin. 2 din Legea nr. 128/1997, ajutorul de naştere şi indemnizaţia de pensionare prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă, decontarea cheltuielilor de naveta, salariul minim brut, sporul de izolare pentru cadrele didactice calificate care îşi desfăşoară activitatea în localităţi care au devenit oraşe, aplicarea retroactivă a Legii nr. 220/2007 începând cu 1 ianuarie 2007, 100 de euro - fond de carte, sporul de 15% pentru bibliotecari, diferenţele salariale pe perioada 2001-2004.
Aşa cum am precizat şi în numărut trecut al Jurnalului Sindical ultimul proces intentat de noi are ca obiect acordarea primei de concediu sau vacanţă de către angajator membrilor noştri de sindicat. În acest proces pot fi reprezentaţi toţi membri de sindicat, cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic. Pentru a vă putea reprezenta avem nevoie de împuternicire, adeverinţă cu funcţia, data angajării unitatea de învăţământ unde funcţionaţi în prezent şi faptul că nu aţi beneficiat de prima de concediu, copie după statele de plată pe lunile iunie, iulie şi august de pe trei ani anteriori introducerii acţiunii în instanţă şi adeverinţă de la unităţile şcolare în care aţi mai funcţionat din 2005 şi până în prezent, dacă este cazul, din care să reiasă perioada în care aţi lucrat acolo şi faptul că nu aţi beneficiat de prima de concediu pe această perioadă.
Prime două procese cu acest obiect au fost câştigate de către Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş. Prin hotărârile judecătoreşti pe care le-am primit în aceste două dosare instanţa obligă să plătească membrilor de sindicat pe care i-am reprezentat, „începând cu anul 2005 la zi prima de vacanţă, la valoarea actualizată în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii”.

Consilier juridic
Mariana Georgeta ŢÎNŢA

NOUL AN ŞCOLAR - Responsabilităţi şi provocări

Mesajul Biroului Operativ al FSLÎ adresat salariaţilor din învăţământ
cu prilejul deschiderii anului şcolar 2008-2009
Începutul anului şcolar reprezintă pentru elevi un moment unic, amintirea lui plăcută dăinuind peste timp.
Cu prilejul acestei zile de sărbătoare pentru şcoala românească, Biroul Operativ al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ adresează tuturor slujitorilor şcolii să manifeste aceeaşi dăruire şi pasiune în nobila muncă pe care o desfăşoară.
Considerăm că a sosit momentul ca interminabila tranziţie din învăţământul românesc să i-a sfârşit, iar şcoala să devină un sistem stabil, echilibrat şi performant.
Instrucţia şi educaţia sunt singurele modalităţi prin care România se poate integra în rândul ţărilor civilizate, iar pentru aceasta, sistemul nostru de învăţământ trebuie să se transforme, atât la nivel structural, curricular, cât şi managerial. Elevilor noştri trebuie să le oferim şanse egale de integrare pe piaţa europeană a forţei de muncă, unde concurenţa şi competitivitatea sunt pe zi ce trece, tot mai agresive.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ asigură membrii săi de sindicat că va acţiona în continuare pentru obţinerea unor condiţii de viaţă şi de muncă tot mai bune, pentru o salarizare motivantă, corespunzătoare eforturilor, calităţii şi competenţei profesionale.
Eforturile constante ale federaţiei noastre se regăsesc în schimbarea atitudinii clasei politice româneşti, a guvernanţilor şi parlamentarilor care, în ultima perioadă de timp au asigurat fonduri pentru investiţii şi dotări în unităţile de învăţământ. Dar, fără salarii decente nu pot fi atraşi către învăţământ tineri cu vocaţie pentru meseria de dascăli, nu se poate stopa migrarea cadrelor didactice de valoare către alte domenii în care salariile sunt mai atractive.
Factorii de decizie de la nivelul guvernamental, clasa politica, societatea în ansamblu trebuie să fie alături de şcoala românească în efortul de adaptare şi perfecţionare continuă a acesteia, pentru că numai educaţie de calitate va permite generaţiilor viitoare să se ridice la standardele societăţii europene.

PREŞEDINTE,
Aurel CORNEA

Precizări referitoare la declaraţia de presă a preşedintelui Aurel Cornea la postul Realitatea TV din data de 08.09.2008

Declaraţia dată de domnul preşedinte Aurel Cornea la postul de televiziune mai sus amintit a fost scoasă din context şi difuzată trunchiat, motiv pentru care facem următoarele precizări:

1. FSLÎ susţine fără rezerve iniţiativa legislativă a Partidului Social Democrat de majorare, în anul 2008, cu 50% a salariilor personalului didactic, aceasta fiind în opinia noastră singura soluţie prin care pot fi atraşi către învăţământ tineri cu vovaţie pentru meseria de dascăl şi a stopa migrarea cadrelor didactice de valoare către alte domenii unde salariile sunt atractive.

2. În situaţia în care această iniţiativă legislativă mult aşteptată de salariaţii din învăţământ nu va primi un vot favorabil în Camera Deputaţilor, FSLÎ va consulta pe cei peste 190.000 de membri de sindicat şi, în funcţie de opţiunile acestora, se va stabili când şi sub ce formă vor fi demarate acţiunile de protest. Prin urmare, nu se pune problema participării membrilor FSLÎ la acţiunea de boicotare a deschiderii anului şcolar 2008-2009.

3. În cursul zilei de 9 septembrie, federaţia noastră a înaintat o scrisoare domnului Bogdan Olteanu, preşedinte al Camerei Deputaţilor, prin care i-am solicitat supunerea spre dezbatere, în regim de urgenţă, a iniţiativei legislative mai sus menţionată.

Prim-vicepreşedinte FSLÎ
Simion HĂNCESU