miercuri, 24 septembrie 2008

Structura anului şcolar 2008 - 2009

Anul şcolar 2008-2009 începe pe data de 1 septembrie 2008, se încheie pe data de 31 august 2009 şi se structurează pe doua semestre, după cum urmează:

· Semestrul I - cursuri – luni, 15 septembrie 2008 – vineri, 19 decembrie 2008 (în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie 2008, clasele din învăţământul primar şi grupele din învţământul preşcolar sunt în vacanţă); vacanţa de Crăciun – sâmbătă, 20 decembrie 2008 – duminică, 4 ianuarie 2009; cursuri – luni, 5 ianuarie 2009 – vineri, 30 ianuarie 2009; vacanţă intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2009 – duminică, 8 februarie 2009.

· Semestrul II - cursuri – luni, 9 februarie 2009 – vineri, 10 aprilie 2009; vacanţa de Paşti – sâmbăta, 11 aprilie 2009 – luni, 20 aprilie 2009; cursuri - marţi, 21 aprilie 2009 – vineri, 12 iunie 2009; vacanţa de vară – sâmbătă, 13 iunie 2009 – duminică, 13 septembrie 2009.
Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2008-2009 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2008, iar tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2008-2009 se susţin, de regulă, până la data de 15 mai 2009.

Anul şcolar 2008-2009 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 172 de zile lucrătoare.


Pentru clasele a IX-a şi a X-a de la şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a XII-a de liceu, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, şi pentru clasa a XIII-a de liceu, filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 177 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/ stagiului de pregatire practică pentru dobândirea experienţei în condiţii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de colaborare cu partenerii sociali.
Pentru clasa a XI-a - anul de completare, pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.
Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 15-26 iunie 2009, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.

O premieră în România

Ghidul liderului sindical

SLÎ Maramureş a lansat vineri, 5 septembrie 2008, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Ghidul liderului de sindicat. Lucrarea este rezultatul colaborării dintre FSLÎ şi Syndicat National des Enseignements du Second degré (SNES) din Franţa. La eveniment au participat Jean Marie-Maillard, reprezentantul SNES, Violeta Amariei, preşedinte SLÎ Iaşi, Ioan Secan......... preşedinţi ai sindicatelor judeţene din Ardeal afiliate la FSLÎ şi insp. Dragomir Ignat din partea ISJ Maramureş.
Motivaţia apariţiei unui ghid al liderului sindical derivă din practicile neunitare la nivelul ţării, rezultatele diferite obţinute în colaborare cu autorităţile statului, dorinţa de dinamizare a activităţii liderului sindical din unităţile de învăţământ, precum şi necesitatea unui program de formare a liderului, în vederea cunoaşterii elementelor fundamentale pentru funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiei sindicale şi necesitatea colaborării directe cu instituţii similare din Europa şi din lume. La acestea se adaugă dorinţa liderilor tineri dar, de multe ori, lipsiţi de experienţă, dornici să se implice în rezolvarea problemelor cu care se confruntă sistemul de învăţământ, a declarat Liviu Marian Pop, secretarul executiv al FSLÎ şi preşedintele SLÎ Maramureş.
Ghidul liderului de sindicat a mai fost lansat la Bucureşti în 1 septembrie şi la Iaşi în 3 septembrie. Municipiul Baia Mare a reprezentat centrul din Ardeal, motiv pentru care au onorat cu prezenţa preşedinţi şi vicepreşedinţi ai sindicatelor din Sălaj, Arad, Bistriţa, Sibiu, Covasna, Târgu Mureş şi Satu Mare.
La realizarea acestei lucrări care este o premieră în peisajul sindical românesc au contribuit 32 de persoane, reprezentanţi din aproape toate judeţele ţării care au fost prezenţi la Seminarul „Revendicări şi negocieri locale”, desfăşurat la Predeal în perioada 3-7 martie 2008. Ghidul liderului de sindicat are 21 de colaboratori şi 11 autori. Autorii ghidului sunt: Amariei Violeta, Divisevici Ana Maria, Grigore Gabriela, Simion Hăncescu, Ieneşescu Dănuţ, Irimia Dumitru, Merciu Dorel, Panaite Elena Valerica, Platon Mirela, Pop Liviu Marian şi Ţiplea Sorin.

Structura Ghidului
Lucrarea este structurată în şapte capitole care fac referire la noţiuni generale despre sindicate, drepturi şi obligaţii sindicale, elemente despre partenerii de dialog social, precum şi elemente legislative cum ar fi normarea şi salarizarea personalului din învăţământ.
În primul capitol, Sindicatul-componentă a societăţii civile este prezentată definiţia sindicatului, câteva caracteristici generale, constituirea şi funcţionarea unui sindicat, precum şi formele de acţionare ale acestuia. „Sindicatul este persoană juridică independentă, fără scop patrimonial, constituită în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, precum şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi. (...) Sindicatul există pentru a promova, proteja drepturile membrilor de sindicat şi a asigura respectarea prevederilor legale în vigoare ce decurg din legislaţia muncii şi a legilor speciale fiecărui domeniu de activitate.” Capitolul II, Drepturi şi obligaţii sindicale, arată care sunt sursele cele mai importante din care decurg drepturile organizaţiilor sindicale, care sunt obligaţiile membrilor şi liderilor sindicali. În cadrul capitolului sunt menţionate drepturile şi obligaţiile pe care le au membrii de sindicat (ex. dreptul la informare, dreptul la opinie, obligaţia de a participa la acţiunile iniţiate de sindicat privind apărarea intereselor membrilor de sindicat) şi drepturile şi obligaţiile pe care la au liderii de sindicat (ex. dreptul de a reprezenta sindicatul, dreptul de a negocia, obligaţia de a răspunde întrebărilor colegilor de muncă, obligaţia de a comunica permanent cu organizaţia judeţeană/zonală etc.) În Capitolul III, Unitatea şcolară sunt prezentate structurile de conducere (Consiliul Profesoral, Consiliul de Administraţie) şi structurile de lucru (Comisia Paritară, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, ş.a.) dintr-o unitate şcolară. Referitor la rolul liderului trebuie avut în vedere că acesta participă, în calitate de observator, la toate şedinţele consiliului de administraţie, nu are drept de vot, dar opinia sa se consemnează în procesul verbal al şedinţei). Capitolul IV, Parteneri de dialog social, enumeră pertenerii de dialog social, descrie organizarea şi atribuţiile acestora de la Inspectoratul Şcolar la Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului. Unul dintre cele mai practice capitole este Capitolul V, Calendarul liderului de sindicat din unitatea şcolară. Pe o perioadă de 11 luni, excepţie face luna august, sunt împărţite atribuţiile cu caracter permanent ale liderului din unitatea şcolară, în funcţie de metodologiile emise de MECT. Capitolele VI şi VII , Bune practici. Instrumente. Surse de informaţii şi Legislaţie, face referire la etapele esenţiale în constituirea unei organizaţii sindicale, la conţinutul mapei liderului şi la instrumentele de lucru în relaţia cu patronatul, cu ONG-urile, cu agenţii economici ş.a.
În relaţiile de muncă România va trebui să se alinieze la rigorile impuse de Uniunea Europeană. După instaurarea descentralizării, care este inevitabilă, o mare parte din responsabilităţile Federaţiilor sindicale vor fi transferate structurilor zonale şi judeţene. Acest rol, deosebit de activ, al sindicatelor zonale şi judeţene trebuie să fie susţinut printr-o mai bună organizare în teritoriu şi mai ales, prin indeplinirea atribuţiilor ce revin liderilor sindicali din unităţile şcolare.
Având în vedere că legislaţia din învăţământ românesc este în continuă schimbare, Federaţia şi-a propus o reeditare anuală a ghidului liderului sindical. Dar până la ediţia următoare vă dorim o lectură interesantă şi utilă. Aşteptăm opiniile şi propunerile dvs. la adresa jurnalsindical@yahoo.com.
profesor Ioana Petreuş

Comunicarea cu presa

Bune şi rele în relaţia cu presa

În perioada 24-28 august 2008 în staţiunea Cap Aurora din Constanţa s-au desfăşurat Modulele III şi IV din cadrul programului de formare a liderilor sindicali privind comunicarea cu mass-media, program organizat de FSLÎ împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent. Punctul de vedere al moderatorilor Ioana Avădani şi George Ene a fost că învăţământul românesc a trecut în ultima vreme prin mai multe situaţii de criză care n-au fost gestionate corect nici de către MECT nici de către federaţiile sindicale. De aceea tematica supusă dezbaterii a vizat cazuri concrete care i-au inspirat pe jurnalişti.
Cel mai discutat subiect: Bacalaureatul 2008, acuzaţii de fraudă (copiat, corupţie) – poziţia „whistleblower”, legal vs. moral, poziţia imediată a autorităţilor, corecţii de parcurs, efectul de avalanşă, rezultate (oameni în arest, inclusiv o elevă).
Tema propusă pentru modulului III a fost Comunicarea în condiţii de criză. Într-o situaţie de criză principiul de bază „tell it all, telll it fst and tell the truth” (Spune tot, spune repede şi spune adevărul) este esenţial, deoarece criza cere răspuns, ea ameninţă integritatea sau reputaţia unei instituţii sau persoane.
Bac-ul ca o pradă
Concluziile vorbitorului: au existat două valuri principale de acuzaţii (Fraudarea lucrărilor şi Corupţia profesorilor), trei tipuri de reacţii (non-reacţia – facem declaraţii după ce se termină bacalaureatul, până atunci nu e nimic în neregulă, sunt poveşti; reacţia agresivă, nejustificată – acuzaţiile sunt politice, e o făcătură politică, complot, colegi invidioşi sau cu o agendă personală şi reacţia spălării pe mâini – e treaba DNA să ancheteze, noi le punem informaţiile la dispoziţie), două categorii de vinovaţi oficiali şi, în acelaşi timp, publici (elevii care au dat bani şi au fost prinşi şi profesorii care au primit bani). Acestora li se adaugă alte două categorii care în decurs au „scăpat: elevii care au copiat fără să fi dat bani şi să fi fost prinşi şi profesorii care au participat la fraudarea examenului. Ca observaţie, vinovaţii rămaşi atât în conştiinţa publică, cât şi în închisorile ţării, sunt cei care au făcut obiectul celui de-al doilea val de acuzaţii.
În toată această poveste, în care DNA trebuie să fie lupul cel rău, există un mare perdant: sistemul de învăţământ, incluzând aici autorităţile, profesorii şi sistemele de examinare. Desigur aceşti perdanţi nu sunt perdanţi ai acestui an, ci ai unei serii de situaţii similare, multi-anuale. Câteva titluri din presa centrală care au ţinut atenţia publicului: BAC 2008: Prima probă scrisă, primul scandal; Bac-ul la română, copiat pe rupte după culegerile liliput; Bac-ul ca o pradă; Bac compromis; DNA la şcoală – Cu BAC-u’ de un miliard prin Maramu...; Primii vinovaţi în cazul Bac-ului de la Sighetu Marmaţiei; Bac-ul, în atenţia DNA; Adomniţei acuză sabotarea politică a bacalaureatului, FSLÎ respinge culpabilizarea colectivă a dascălilor pentru bacalaureat ş.a.

Cărţi erotice pentru olimpici

Al doilea studiu de caz au fost cărţile porno pentru elevii olimpici. Cartea „Eu et al” scrisă de Alex Tocilescu conţine texete pornografice şi a fost cumpărată de o mămică, membră a Comitetului de părinţi de la Scoala 52 din Capitală pentru a fi oferită ca premiu elevilor câştigători la olimpiada naţională la limba şi literatura română. Inspectorul şcoalar general a ridicat din umeri. Nimeni nu poate fi tras la răspundere. Părinţii au cumpărat volumul, la rugămintea profesorilor. Nici ei, nici dascălii nu au citit cartea. Pornografie sau literatură de calitate, cu siguranţă, conţinutul unei asemenea cărţi nu ar fi trebuit să ajungă sub ochii unui copil de şcoală generală. Cazul a fost făcut public de Mircea Badea la emisiunea „În gura presei”. Titluri din presa centrală: Carte cu texte pornografice primită de olimpicii la română, Premii porno pentru olimpici, Cărţi erotice pentru olimpici, Cărţile porno pentru olimpici au dus la demisia directoarei Şcolii nr. 52.
Modulul IV a avut ca temă Accesul la informaţie vs. viaţa privată. Protecţia minorului
În urma unui sondaj efectuat în mai multe ţări din Uniune (în februarie 2008) s-a constatat că românii sunt cei mai puţin preocupaţi de riscul lansării datelor personale pe Net (nume, adresă, data naşterii) – doar 42% au spus că sunt preocupaţi (media europeană – 68%) şi că nu ştiu dacă legislaţia e suficientă pentru a rezolva problemele datelor personale pe Internet. 79% dintre respondenţi nu au auzit de vreo autoritate în domeniul protecţiei datelor personale, 70% au auzit de unelte pentru îmbunătăţirea securităţii pe Internet, dar nu le folosesc. În schimb 48% spun că, în lupta antiterorism ar trebui să fie monitorizaţi toţi oamenii atunci când folosesc avionul (fără aprobări de la judecători) şi doar 19% doresc astfel de măsuri pentru Internet şi 21% pentru telefonie. Cele două cazuri supuse dezbaterii au fost: Profesora din Zalău, convinsă că „folderul cu scene fierbinţi era share-uit în reţea” şi fetiţa de 11 ani, însărcinată în urma unui incest. Ambele cazuri au fost în atenţia presei şi au vizat indirect educaţia.

În loc de concluzii

Presa joacă un rol esenţial într-o societate democratică. Deşi nu trebuie să depăşească, între alte limite, şi pe aceea a protecţiei reputaţiei altora, este de datoria presei să transmită informaţii şi idei cu privire la toate chestiunile de interes public. Obligaţiei presei de a transmite astfel de informaţii şi idei i se adaugă dreptul publicului de a le primi. Dacă nu ar fi aşa, presa nu ar putea să-şi îndeplinească rolul său vital, de „câine de pază public”.
profesor Ioana Petreuş

ORDINE privind aprobarea noilor programelor şcolare

ORDIN nr.5237/01.09.2008 privind modificarea Ordinul MECT nr.4877/22.07.2008 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din aria curriculară "Limbă şi comunicare" - Limbi moderne
http://www.edu.ro/index.php/articles/10772

ORDIN nr. 4713/07.07.2008 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele de studiu din aria curriculară "Limbă şi comunicare" - limba şi literatura română pentru clasele a V-a - a VIII-a şi limba latină pentru clasa a VIII-a
http://www.edu.ro/index.php/articles/10750

ORDIN nr. 4877/22.07.2008 privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de studiu din Aria curriculară "Limbă şi comunicare"-limbi moderne
http://www.edu.ro/index.php/articles/10748

ORDIN nr. 4642/30.06.2008 privind aprobarea Programelor şcolare pentru disciplina Limba turcă-limba modernă 2, clasele a IX-a şi a XII-a
http://www.edu.ro/index.php/articles/10747

ORDIN nr. 4698/07.07.2008 privind aprobarea Programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculară Om şi societate, clasele a V-a - a VIII-a http://www.edu.ro/index.php/articles/10746

ORDIN nr. 4988/05.08.2008 privind aprobarea Programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de trunchi comun din aria curriculară Arte, clasele a V-a - a VIII-a http://www.edu.ro/index.php/articles/10745

ORDIN nr. 4699/07.07.2008 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională "O istorie a comunismului din România" (curriculum la decizia şcolii pentru ciclul superior al liceului)http://www.edu.ro/index.php/articles/10744

ORDIN nr. 5242/01.09.2008 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasele a V-a şi a VI-a, la disciplina "Limba şi literatura italiană maternă" http://www.edu.ro/index.php/articles/10742

ORDIN nr. 5240/01.09.2008 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina Istoria Marii Britanii şi a Statelor Unite ale Americii (ciclul inferior al liceului, clasele cu program bilingv)http://www.edu.ro/index.php/articles/10741

ORDIN nr. 5241/01.09.2008 privind aprobarea Programelor şcolare pentru învăţământul liceal - clasele cu program de studiu în regim bilingv, limba franceză, la disciplinele: Geografia Franţei, clasa a IX-a, Istoria Franţei, clasa a X-a, Elemente de cultură şi civilizaţie franceză, clasa a XI-a şi a XII-a
http://www.edu.ro/index.php/articles/10740

ORDIN nr. 4876/22.07.2008 privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru disciplina de studiu din aria curriculara Tehnologii: Educaţie tehnologică pentru clasele a V-a - a VIII-a
http://www.edu.ro/index.php/articles/10739

ORDIN nr. 4875/22.07.2008 privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru disciplinele de studiu din aria curriculara "Matematică şi ştiinţe" pentru clasele a V-a - a VIII-a
http://www.edu.ro/index.php/articles/10738

ORDIN nr. 5235/01.09.2008 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu dizabilităţi severe, profunde şi/sau asociate
http://www.edu.ro/index.php/articles/10727

ORDIN nr. 5239/01.09.2008 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu dizabilităţi moderate sau uşoare
http://www.edu.ro/index.php/articles/10725

ORDIN nr. 5236/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învăţământul special -pedagogie curativă, care integrează elevi/tineri cu deficienţe severe, profunde sau asociate
http://www.edu.ro/index.php/articles/10724

ORDIN nr. 5176/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului pentru grupele din învăţământul special preşcolar-pedagogie curativă, care integrează copii cu deficienţe severe, profunde sau asociate
http://www.edu.ro/index.php/articles/10722

ORDIN nr. 5243/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului pentru clasele/grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple
http://www.edu.ro/index.php/articles/10721

ORDIN nr. 5230/01.09.2008 privind aprobarea Programelor şcolare revizuite pentru discipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate: RELIGIE clasele IX – XII http://www.edu.ro/index.php/articles/10710

ORDIN nr.5229/01.09.2008 privind aprobarea Programelor şcolare revizuite pentru dicipline de studiu din aria curriculară Om şi Societate: RELIGIE clasele I-IV http://www.edu.ro/index.php/articles/10700

Calendarul liderului de sindicat din unitatea şcolară

Septembrie:
 • Acţiuni de sindicalizare şi evidenţă a membrilor de sindicat;
 • Urmărirea încadrării personalului didactic;
 • Asigurare, la cerere, de consultanţă salariaţiilor la încheierea/modificarea contractelor individuale de muncă, la întocmirea fişei postului sau anexelor corespunzătoare;
 • Urmărirea modului de întocmire a statelor de funcţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare(plan cadru, centralizator, normativele pentru didactic auxiliar şi nedidactic etc.);
 • Elaborarea ofertei şi a planului sindical de acţiune la nivelul unităţii pentru anul şcolar în curs şi aprobarea lor în adunarea generală a membrilor în unitate;
 • Evidenţa salariaţilor navetişti în vederea urmării modului de decontare a cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă;
 • Stabilirea componenţei comisiei paritare pentru stabilirea principiilor /criteriilor în baza cărora consiliul de administraţie al unităţii şcolare hotărăşte acordarea premiului lunar de 2%;
 • Implicarea în elaborarea fişei de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării calificativelor anuale.

Octombrie

 • Colaborarea cu conducerea unităţii şcolare în vederea organizării de manifestării dedicate zilei de 5 octombrie, Ziua Internaţională a Educaţiei;
 • Urmărirea modului de elaborare a proiectului de buget al unităţii, în special cuprinderea drepturilor salariale,sociale, de formare profesională etc.;
 • Participarea la consiliul de administraţie în care se aprobă concediile de odihnă ale cadrelor didactice.

Finanţare din bugetul MECT pentru şcolile din Maramureş pe anul 2008

Clic aici pentru a descarca fisierul.

Guvernul a aprobat cresterea salariului minim

De la 1 octombrie 2007

Guvernul a aprobat cresterea salariului minim
de la 500 la 540 de lei

Guvernul a aprobat miercuri cresterea salariului minim pe economie de la 500 la 540 de lei, incepand cu 1 octombrie, si la 600 de lei, de la 1 ianuarie 2009, anunta NewsIn, citand surse minsteriale.Proiectul de act normativ supus dezbaterii de Ministerul Muncii stabilea că Executivul va analiza, în luna iunie 2009, împreună cu partenerii sociali, valoarea salariului mediu brut pe primele patru luni ale anului. În situaţia în care se constată abateri mai mari de 5% între salariul mediu brut lunar realizat şi cel prognozat pe întregul an, Guvernul va modifica valoarea salariului minim brut, de la 1 iulie 2009, astfel încât ponderea acestuia în salariul mediu brut lunar să fie de 33%.Proiectul prevede amenzi de la 1.000 la 2.000 de lei pentru angajatorii care stabilesc salarii de bază sub nivelul celor prevăzute de lege persoanelor încadrate cu contract individual de muncă.Valoarea salariului minim pe economie a fost stabilită printr-un acord semnat de Executiv şi confederaţiile sindicate în 25 iulie. Potrivit acordului, salariul minim ar urma să crească, ulterior perioadei reglementate prin proiectul de act normativ, cu o sută de lei pe an, astfel încât salariul minim va ajunge în 2010 la 730 de lei, la 860 de lei în 2011, la 1.030 de lei în 2012, iar în 2013 la 1.190 de lei. În ultimul an pentru care acordul semnat vineri rămâne valabil - 2014 - venitul minim trebuie să atingă 50% din cel mediu, la o sumă de 1.325 lei.

UN VIS DEVINE REALITATE

La început a fost o discuţie cu vocea scăzută, ce şi cum am putea face să investim mai bine cotizaţia membrilor de sindicat. Aşa s-a conturat ideea construirii unei locaţii pentru membrii sindicatului din învăţământ, numai cu forţa lor proprie.
În anul 2006, la Conferinţa Judeţeană s-a votat cu majoritatea absolută, construirea la Ocna Şugatag a unui Centru de formare, odihnă şi tratament, tip hotel. Sarcina de a duce la îndeplinire această hotărâre a revenit desigur Biroului Operativ.
În cadrul Biroului s-a constituit comisia care urma să identifice locul, să achiziţioneze terenul, să angajeze arhitectul şi să aprobe proiectul. De organizarea licitaţiei pentru executarea lucrării s-a ocupat tot Biroul SLÎ Maramureş. Pentru fundaţie a avut loc altă licitaţie.
Lucrările propriu-zise au fost demarate la finele anului 2007, cu executarea fundaţiei, de către firma SC Vulcan SRL, iar din luna iulie 2008, a început contrucţia de la cota 0.
În data de 9 septembrie 2008, Conferinţa Extraordinară a SLÎ Maramureş a aprobat continuarea lucrărilor, prin luarea unui împrumut pentru terminarea construcţiei într-un an de zile.
Contractul realizat cu firma constructoare EPA prevede încheierea lucrărilor până în vara anului 2009.
Olimpiu Mastan
Membru B.O.