miercuri, 28 aprilie 2010

Curier juridic

Acordarea tranşelor suplimentare de vechime

În urma unor acţiuni în instanţă, am câştigat pentru membrii noştri de sindicat, acordarea tranşelor suplimentare de vechime, prevăzute în art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. În baza primelor acţiuni, membrii de sindicat au beneficiat de plata tranşelor suplimentare de vechime, retroactiv, începând chiar şi din anul 2004. Dar, prin O.G. nr. 15/2008 s-a prevăzut, în art. 5 faptul că aceste tranşe suplimentare de vechime sunt incluse în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la ultimele trei tranşe de vechime recunoscută de 30-35 de ani, 35-40 de ani şi peste 40 de ani în învăţământ. Acest lucru nu este adevărat, deoarece ca sumă tranşele suplimentare de vechime nu se regăsesc în aceşti coeficienţi. În urma sesizării Curţii Constituţionale, aceasta a emis o decizie prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din O.G. nr. 15/2008. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 983/30 iunie 2009 prin care se dispune neconstituţionalitatea art. 5 din O.G. nr. 15/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 531 din 31.07.2009. Prin urmare, tranşele suplimentare de vechime trebuie să se acorde în baza prevederilor art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 şi după data de 01 ianuarie 2009, dată la care s-a stopat acordarea lor datorită intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2008.

Aşadar, unităţile de învăţământ au obligaţia de a plăti retroactiv, începând cu 01.01.2008 tranşele suplimentare de vechime cadrelor didactice care au vechime în învăţământ de peste 30 de ani. În eventualitatea în care nu se vor plăti aceste tranşe suplimentare, retroactiv, ne vom vedea obligaţi să intentăm, din nou, acţiuni în instanţă în vederea recuperării banilor.


Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti

Aşa cum v-am informat anterior, în Monitorul Oficial al României nr. 416 din 18 iunie 2009 a fost publicată O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Conform acestei ordonanţe „Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu”.

Această ordonanţă a fost completată prin O.U.G nr. 18/2010. Astfel, la art. 1 s-a introdus alin.11 conform căruia „Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, se realizează astfel:

a) în anul 2011 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu."

În cursul acestor termene orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Aceste ordonanţe se referă la hotărâri executorii. În litigiile de muncă hotărârile judecătoreşti sunt executorii de drept, la data pronunţării lor. Prin urmare, hotărârile pronunţate, în procesele intentate de Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş în numele membrilor de sindicat, după data de 18 iunie 2009 până în 31 decembrie 2009 pot fi puse în executare începând cu 1 ianuarie 2010, aşa cum prevede O.U.G. nr. 71/2009, în anul 2010 plătindu-se 34% din drepturile obţinute prin hotărâri judecătoreşti, iar hotărârile pronunţate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2010 se pot executa începând cu 1 ianuarie 2011, după cum prevede O.U.G. nr. 18/2010, tot în cuantum de 34%.

Referitor la curierul juridic din numărul anterior al Jurnalului Sindical se impune o rectificare în ceea ce priveşte sporul de doctorat. În baza prevederilor art. 14 lit. m din O.U.G. nr. 1/2010 dispoziţiile art. 50 alin. 10 din Legea nr. 128/1997 privind acordarea sporului de doctorat au fost abrogate.


Situaţia proceselor privind Legea nr. 221/2008

1. Numărul sentinţelor irevocabile date în anul 2009: 0

2. Numărul sentinţelor irevocabile date în anul 2010: 5

3. Numărul sentinţelor definitive şi executorii date în anul 2009: 6

4. Numărul sentinţelor definitive şi executorii date în anul 2010: 42

5. Dosare aflate pe rol, cuprinzând un număr de 98 dosare, pentru 3315 persoane.

6. Numărul persoanelor pentru care s-au dat sentinţe favorabile în anul 2009 şi cărora ar trebui să li se aplice în anul 2010 prevederile O.U.G. nr. 71/ 2009: 0

7. Numărul persoanelor cărora li se aplică prevederile Legii nr. 221/2008: din datele noastre nu se aplică prevederile Legii nr. 221/2008
Consilier juridic
Mariana NUSZER-ŢÎNŢA

Niciun comentariu: