miercuri, 28 aprilie 2010

Calendar miscare

4. Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferarea personalului didactic titular la cerere:


c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2010;
Termen: 7 aprilie 2010

d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare la cerere de către comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
Perioada: 8-22 aprilie 2010

e) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită transferare pentru restrângere de activitate şi pretransferare la cerere;
Termen: 26 aprilie 2010

f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de către inspectoratul şcolar;
Perioada: 26-28 aprilie 2010

g) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale;
Termen: 29 aprilie 2010

h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 29-30 aprilie 2010

i) efectuarea în ordine mai întâi a transferărilor pentru restrângere de activitate şi apoi a pretransferărilor în aceeaşi şedinţă publică;
Perioada: 3-5 mai 2010

j) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;
Perioada: 6-7 mai 2010

k) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 10 mai 2010

l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 11 mai 2010

m) emiterea şi comunicarea deciziilor de transfer pentru restrângere de activitate şi pretransfer.
Termen: 14 mai 2010

5. Detaşarea în interesul învăţământului:

a) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ;
Perioada: 12-19 mai 2010

b) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 20-21 mai 2010

c) discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 24 mai 2010

d) afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;
Termen: 26 mai 2010

e) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.
Termen: 27 mai 2010

6. Ocuparea prin concurs, detaşare la cerere şi suplinire la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti a personalului didactic şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;
Termen: 28 mai 2010

b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 31 mai 2010

Niciun comentariu: