miercuri, 28 aprilie 2010

Acţiunile de protest continuă

În cadrul întâlnirii reprezentanţilor F.S.L.I., F.S.I. „Spiru Haret”, FEN şi FNS “Alma Mater” din data de 14.04.2010, au fost analizate rezultatele întâlnirilor avute cu reprezentanţii Guvernului referitoare la prevederile Proiectului Legii Educaţiei Naţionale şi la salarizarea din sistem. Întrucât niciuna din revendicările noastre nu au fost soluţionate, conducerile celor patru federaţii au hotărât continuarea acţiunilor de protest conform calendarului stabilit de comun acord astfel încât:

• Recomandăm membrilor de sindicat să nu participe la examenele naţionale care vor debuta pe 19 aprilie cu testarea competenţelor digitale;

• Recomandăm membrilor de sindicat să nu treacă notele în documentele şcolare oficiale;

• La data de 22 aprilie 2010 se va organiza o zi de protest naţional în care va înceta activitatea în toate unităţile de învăţământ;

În perioada imediat următoare federaţiile sindicale din învăţământ vor organiza întâlniri la nivel judeţean şi naţional cu reprezentanţi elevilor, părinţilor şi studenţilor pentru a le explica motivele declanşării protestelor şi a le cere sprijinul în soluţionarea problemelor cu care se confruntă sistemul educaţional.

La începutul lunii mai 2010 o delegaţie formată din reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ vor depune o plângere la forurile internaţionale pentru nerespectarea dialogului social şi nepunerea în practică a sentinţelor judecătoreşti.

În condiţiile în care problemele cu care se confruntă salariaţii din învăţământ vor fi tratate cu indiferenţă de Guvernul României, nu se va încheia situaţia şcolară, nu se vor desfăşura examenele cu verificare pe parcurs din universităţi şi se va declanşa greva generală în prima decadă a lunii iunie.


Printre problemele identificate de federaţiile sindicale se numără:

1. Sumele destinate cheltuielilor de personal stabilite pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar nu sunt suficiente pentru întreg anul 2010;

2. Prin Ordonanţa nr.114/2009 vor fi reduse 15.000 de posturi din învăţământul preuniversitar începând cu data de 1 septembrie 2010, după ce în anul 2009 s-au mai redus aproximativ 18.000 de posturi;

3. Guvernul Boc a sistat acordarea fondurilor necesare continuării investiţiilor începute în anii anteriori;

4. Conducerea M.E.C.T.S. continuă să ignore existenţa şi valabilitatea Legii nr.221/2008 până în luna decembrie 2009, instingând ordonatorii de credite la nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi la nerespectarea prevederilor art.7 alin.2 din Legea nr. 330/2009 care garantează salariaţilor menţinerea salariului brut la nivelul lunii decembrie 2009;

5. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 387/2009 şi a Ordinului M.E.C.T.S. nr. 3235 din 2010 privind încadrarea profesorilor din învăţământul preşcolar şi primar, au apărut discriminări, atât în ceea ce priveşte încadrarea, cât şi salarizarea altor categorii de cadre didactice din învăţământul preşcolar şi primar ;

6. Veniturile salariale au scăzut, mai ales pentru personalul nedidactic şi auxiliar, datorită neacordării, în continuare, a unor sporuri existente în Contractele Colective de Muncă şi acordate în condiţii legale;

7. Proiectul Legii Educaţiei Naţionale conţine prevederi care afectează direct salariaţii din învăţământ: desfinţarea titularizării în învăţământ, eliminarea decontării navetei, dispariţia prevederii conform căreia se reduce cu două ore norma de predare pentru personalul didactic de predare cu o vechime de peste 25 de ani, cu gradul didactic I şi alte drepturi ale personalului didactic.

8. Refuzul constant al conducerii M.E.C.T.S. pentru un dialog real şi constructiv, precum şi politizarea excesivă a actului decizional, la toate nivelurile.

9. Neplata pe primele două luni ale anului 2010 a sporului de lucru în condiţii periculoase sau vătămătoare, menţionat în Legea salarizării unitare (Legea 330/2009).

10. Blocarea posturilor didactice şi nedidactice, precum şi a concursurilor de promovare în învăţământul superior va conduce la imposibilitatea desfăşurării în condiţii optime a procesului educaţional, datorită îmbătrânirii accentuate a corpului didactic, pensionării şi lipsei cadrelor didactice cu grad universitar obligatoriu (conferenţiar sau profesor) pentru desfăşurarea cursurilor de masterat şi de doctorat.

Preşedinte FSLI,
Aurel Cornea

 Preşedinte FSI “Spiru Haret”,
 Gh. Isvoranu

Preşedinte FEN,
Constantin Ciosu

 Preşedinte FNS ALMA MATER,
Anton Hadăr

Niciun comentariu: