sâmbătă, 27 martie 2010

În atenţia domnului/doamnei director şi a liderului de sindicat

Aşa cum v-am informat şi prin intermediul Jurnalului Sindical, am câştigat pentru membrii noştrii de sindicat, în urma unor acţiuni în instanţă, acordarea tranşelor suplimentare de vechime, prevăzute în art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. În baza primelor acţiuni, membrii de sindicat au beneficiat de plata tranşelor suplimentare de vechime, retroactiv, începând chiar şi din anul 2004. Dar, prin O.G. nr. 15/2008 s-a prevăzut, în art. 5 faptul că aceste tranşe suplimentare de vechime sunt incluse în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la ultimele trei tranşe de vechime recunoscută de 30-35 de ani, 35-40 de ani şi peste 40 de ani în învăţământ. Acest lucru nu este adevărat, deoarece ca sumă tranşele suplimentare de vechime nu se regăsesc în aceşti coeficienţi. În urma sesizării Curţii Constituţionale, aceasta a emis o decizie prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din O.G. nr. 15/2008. Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 983/30 iunie 2009 prin care se dispune neconstituţionalitatea art. 5 din O.G. nr. 15/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 531 din 31.07.2009. Prin urmare, tranşele suplimentare de vechime trebuie să se acorde în baza prevederilor art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 şi după data de 01 ianuarie 2009, dată la care s-a stopat acordarea lor datorită intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2008.

Aşadar, unităţile de învăţământ au obligaţia de a plăti retroactiv, începând cu 01.01.2008 tranşele suplimentare de vechime cadrelor didactice care au vechime în învăţământ de peste 30 de ani. În eventualitatea în care nu se vor plăti aceste tranşe suplimentare, retroactiv, ne vom vedea obligaţi să intentăm, din nou, acţiuni în instanţă în vederea recuperării banilor.
Consilier juridic S.L.Î. MM
Mariana NUSZER-ŢÎNŢA,

Preşedinte,
Liviu Marian POP

Niciun comentariu: