sâmbătă, 27 martie 2010

Dezbatere

privind impactul introducerii costului standard/elev
În învăţământul vocaţional


Departamentul învăţământ vocaţional, confesional, minorităţi şi particular din cadrul Biroului Operativ al federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ a organizat în data de 24 februarie 2010, 0 dezbatere privind impactul introducerii costului standard/elev în învăţământul vocaţional.


Au participat reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, inspectori de specialitate, directori din unităţile de învăţământ vocaţional, confesional, minorităţi, lideri sindicali şi cadre didactice din majoritatea judeţelor şi din municipiul Bucureşti.

În urma analizei făcute, a reieşitfaptul că fondurile destinate cheltuielilor de personal pentru anul 2010 sunt insuficiente, cauza fiind formula de calcul care a stat la baza stabilirii acestor costuri.

Având în vedere această situaţie, FSLÎ solicită MECTS modificarea de urgenţă a coeficienţilor de diferenţiere şi a coeficienţiolor adiţionali din formula de calcul privind costul standard/elev pentru învăţământul vocaţional.

Cadrele didactice prezente la întâlnire au propus şi modificarea probelor examenului de bacalaureat pentru elevii din învăţământul vocaţional, ţinând cont de specializare şi filieră.

Preşedinte
Aurel CORNEA

Niciun comentariu: