luni, 25 ianuarie 2010

O nouă iniţiativă a SLÎ Maramureş

ASOCIAŢIA PENSIONARILOR DIN ÎNVATĂMÎNT (APIMM)


De câţiva ani un grup de dascăli din Maramureş, membri ai SLÎ Maramureş s-au gândit să acorde o atenţie deosebită celor de vârsta a III-a, constituind în 2007, prima grupă de pensionari afiliată sindicatului. Scopurile principale se ştiu, între timp unele din probleme de atunci s-au rezolvat sau sunt în curs de rezolvare, deci se cerea ca şi noi dascălii pensionari să avem un statut şi o organizaţie prin intermediul căreia să ne facem viaţa mai plăcută şi utilă celor din jurul nostru, familie şi societate.

De atunci şi până azi, 22 octombrie 2009 au avut o serie de întâlniri pe teme juridice şi teme de interes general. În această toamnă la iniţitiva SLI Maramureş, preşedinte Liviu Marian Pop, s-au pus bazele juridice, materiale şi morale ale A.P.I.MM. Din această asociaţie pot face parte toţi cei din sistemul de învaţământ aflaţi în ajunul pensionării sau deja la pensie.

Scopul API.MM îl constituie:

- accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea şi/sau participarea la derularea programelor transfontaliere şi europene, în domeniile de interes ale asociaţiei;

- facilitarea accesului la informare a membrilor Asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes ale asociaţiei;

- editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii editate sub egida Asociaţiei;

- înfiinţarea unui club pentru întrunirile membrilor Asociaţiei, precum şi pentru invitaţii acestora.

Sediul se va amenaja în incinta ISJ MM, corpul C, strada Petofi 12-14. În 22octombrie, la sediu SLÎ Maramureş, a avut loc Adunarea generală pentru alegerea Consiliului Director al Asociaţiei, fiind prezente cadre didactice-pensionari de înaltă calitate a învăţământului maramureşean care şi-au ales membri şi presedintele acestei asociaţii. În 13 ianuarie 2010 Judecătoria Maramureş a admis cererea pentru înscrierea acesteia în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor.

Asociaţia Pensionarilor din Învăţământ va fi reprezentată de următorii: Lucia Zoicaş - preşedinte, Ovidiu Pintea - vicepreşedinte, Liviu Andrei Răfan - secretar, Rozalia Maxim şi Ştefan Herţeg – membri. Împreună ne vom strădui să realizăm sopurile şi activitaţile propuse prin statutul acestei asociaţii, bineînţeles cu implicarea tuturor celor care fac parte din ea şi a celor care sunt aşteptaţi să vină alături de noi.

Prof. Lucia ZOICAŞ
Preşedinte APIMM

Niciun comentariu: