miercuri, 9 decembrie 2009

La Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe Sighet

CARTEA EUROPEANĂ A REŢETELOR


Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) are misiunea de a oferi oportunităţi de deschidere a sistemului educaţional din Romania către valorile europene şi de a sprijini procesul de integrare europeană prin creşterea calităţii în educaţia de-a lungul întregii vieţi.


În urma participării la o "Vizită pregătitoare" din Programul de "Învăţare pe tot Parcursul Vieţii" în Nyborg Danemarca a domnişoarei Legmiler Maria (profesor psihopedagog), Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe Sighet a fost înscrisă anul acesta într-un proiect internaţional COMENIUS I, finanţat de Agenţia Naţională pentru o perioadă de trei ani, în care vor participa unităţi de învăţământ din Polonia, Republica Cehă, Franţa, Islanda, Ucraina, Germania şi România.

Tema proiectului este următoarea: “Să ne cunoaştem prin culturi culinare” iar obiectivele specifice vizează:
- Întărirea sentimentului de apartenenţă la comunitatea europeană;
- Promovarea înţelegerii activităţilor multiculturale prin intermediul obiceiurilor culinare;
- Dezvoltarea comunicării, abilităţilor sociale şi a celor legate de traiul de zi cu zi;
-Înregistrarea şi aprecierea într-o carte a muncii depuse de grup (CARTEA EUROPEANĂ A REŢETELOR)

Activităţile derulate cu elevii în cadrul acestui proiect vor fi printre altele: alegerea şi prepararea reţelor mâncărurilor naţionale, organizarea unui "Festival European al Mâncarii", pregătirea şi desfăşurarea unor programe cultural-artistice, convorbiri, jocuri didactice etc.


Asfel în fiecare unitate de învăţământ participanta se va crea un colţ COMENIUS unde se vor expune lucrările elevilor din toate ţările participante cu scopul de a fi cunoscute şi de părinţi sau de către alţi membri ai comunităţii.

Anual se vor derula seminarii de lucru cu cadrele didactice din toate ţările implicate în proiect, prilej cu care vor fi pregătite, prezentate şi distribuite tuturor o serie de materiale. Proiectul va reuşi să adune în atenţia noastră, cât şi a elevilor dorinţa de dezvoltare personală, de autocunoaştere, mândria de a aparţine unui grup şi de a împărtăşi valori şi gânduri comune, respectul de sine şi respectul pentru ceilalţi, unitatea în diversitate.

În concluzie orice proiect indiferent de finanţator şi de parteneri e un BENEFICIU.

Niciun comentariu: