miercuri, 9 decembrie 2009

FSLI se apropie de 200000 de membri!


FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
R O M Â N I A
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 004 - 021.315.16.95, 021.315.78.70, Fax. 004 – 021.312.58.37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro


Pentru o prezentare corectă a situaţiei gradului de sindicalizare din învăţământ, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, situaţia rezultată în urma recensământului din anul 2009. Astfel , prin adresa 46511/28.10.2009, MECI a comunicat federaţiei noastre această situaţie.

La nivelul învăţământului preuniversitar, există un număr de 312825 membri de sindicat, după cum urmează:
- Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) are 198043 membri (63,31% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” are 68109 membri (21,77% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Educaţiei Naţionale (FEN) are 46673 membri (14,92% din numărul sindicaliştilor din învăţământ).

Bucureşti, 28 octombrie 2009,
Secretar General,
Liviu Marian POP

Niciun comentariu: