luni, 26 octombrie 2009

În anul şcolar 2009-2010

Nu se mai reduc posturi în învăţământ

În luna septembrie a.c. după o analiză a mişcării de personal şi a încadrării în numărul de posturi la nivel judeţean, s-a anunţat în cadrul Comisiei Paritare ISJ MM – SLÎ MM că, în judeţul Maramureş a fost depăşit numărul de posturi cu 77. în urma unei adrese MECI, ISJ MM a propus soluţia, la acea vreme, de a reduce, la unele şcoli, câte o normă cu aproximativ 25%, măsură ce ar fi afectat personalul didactic auxiliar, precum şi pe cel nedidactic. SLÎ MM a refuzat această alternativă, solicitând ISJ efectivul de elevi, precum şi cauzele care au generat depăşirea normelor prevăzute pentru judeţul Maramureş.


ISJ MM, prin Simona Cătană – Şef Serviciu Reţea Şcolară – a înaintat către MECI o notă de fundamentare din care reieşea nevoia de suplimentare, pentru judeţul Maramureş, cu 100 de norme. FSLÎ, prin intervenţiile secretarului general Liviu Pop, a susţinut acest demers; MECI a acceptat această solicitare, suplimentând numărul de posturi finanţate pentru anul şcolar 2009 – 2010, anunţat prin adresa 134/7.10.2009.

În consecinţă, ISJ a revenit la adresa 5337/16.09.2009 – discutată şi în cadrul Comisiei Paritare din data de 12.10.2009 – prin adresa 5927/12.10.2009 conform căreia unităţile şcolare se vor încadra în numărul iniţial de posturi, şi cu numărul de ore de limba română şi matematică pentru clasa a VIII-a, învăţământ simultan.

Niciun comentariu: