luni, 26 octombrie 2009

Drepturile membrilor SLÎ MM

Membrii Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş, vă reamintim, pot beneficia de următoarele drepturi băneşti, prevăzute în Statutul SLÎ Maramureş:


a) ajutor de boală în cazuri grave – 300 RON;

b) ajutor pentru intervenţii chirurgicale grave, precum şi pentru accidente grave care necesită cel puţin 7 zile de spitalizare – 200 RON;

c) ajutor de deces (pentru membru de sindicat, pentru soţul/soţia membrului de sindicat – 100 RON; pentru copiii aflaţi în întreţinerea membrului de sindicat – 100 RON; pentru părinţii membrului de sindicat – 100 RON); Pentru obţinerea acestor drepturi trebuie depusă o cerere tip la sediul SLÎ MM, la care se anexează documentele justificative, în termen de 30 de zile.

d) ajutor la căsătoria membrului de sindicat – 200 RON;

e) ajutor la pensionarea membrului de sindicat – 350 RON;

-să înainteze organelor operative ale SLÎ MM propuneri de acte normative şi amendamente, măsuri, recomandări, etc. şi să-şi susţină opiniile prezentate;


Menţionăm că ajutoarele băneşti se acordă numai membrilor care au o vechime continuă în sindicat de cel puţin 12 luni la data producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul. De asemenea categoriilor de ajutoare pot fi cerute în termen de o lună de la data producerii evenimentului pentru care se cere ajutorul, prin depunerea unui dosar cu acte doveditoare, la sediul Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş.

Nedepunerea dosarului în termenul prevăzut atrage după sine decăderea din dreptul de a cere ajutorul bănesc. În termen de 3 luni calendaristice de la data înregistrării, dosarul prin care se solicită un ajutor bănesc din partea S.L.Î. MM să fie completat cu toate documentele necesare, în caz contrar dosarul va fi respins.

Pentru detalii consultaţi statutul SLÎ Maramureş la adresa http://www.slimm.ro/
Profesor,
Ambrus Vilmos

Niciun comentariu: