luni, 26 octombrie 2009

Cine poate beneficia de ...

PRIMA DE INSTALARE

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează la art. 51 alin. (6) acordarea unei primei de instalare cadrelor didactice. Conform acestui text, personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileşte potrivit legii.


Pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 128/1997 s-a emis Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3381/10.03.1998, care prevede că personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar angajat prin concurs după 1 septembrie 1997 beneficiază de o primă de insatalare, o singură dată în 5 ani de la absolvirea studiilor, iar cuantumul este cel prevăzut de art. 23 din Hotărârea Guvernului României nr. 281/1993.

Potrivit art. 23 alin.(1) din H.G. nr. 281/1993 cuantumul primei de instalare este de un salariu de bază, corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat.

Pentru a beneficia de prima de instalare un cadru didactic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- persoana să fie încadrată în învăţământ ca personal didactic de predare;
- să fie angajată prin concurs;
- să nu fi trecut mai mult de 5 ani de la absolvirea studiilor.

Prin concurs potrivit art. 10 (1) lit. d) şi f) din Statutul personalului didactic se înţelege ocuparea posturilor atât la titulari, cât şi de suplinitori calificaţi. În acest sens art. 138 din legea nr. 128/1997 prevede că personalul didactic angajat pe durată determinată beneficiază de aceleaşi drepturi cu personalul titular. De asemenea, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură de Învăţământ stipulează la art. 37 lit. d) că personalul din învăţământ beneficiază de o primă de instalare, indiferent de domiciliu.

În concluzie, având în vedere prevederile legale arătate, beneficiază de prima de instalare atât cadrele didactice titulare, cât şi suplinitorii calificaţi care au susţinut concurs în urma căruia au obţinut un post în învăţământ, cu condiţia să nu fi trecut mai mult de 5 ani de la absolvirea studiilor

Niciun comentariu: