vineri, 25 septembrie 2009

La sediul FSLI s-a constituit

ALIANŢA BUGETARILOR


pentru renegocierea
Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


Analizând textul Proiectului Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,


Constatând că, în măsura în care textul respectiv va fi pus în aplicare, va avea drept efect crearea de inechităţi prin pierderea unor drepturi câştigate ale personalului din sectorul bugetar, diminuarea veniturilor acestei categorii de personal etc.,
Faţă de modul în care Guvernul a decis promovarea Legii respective, cu încălcarea regulilor elementare ale dialogului social şi prin desconsiderarea instituţiilor statului de drept,
Au hotărât următoarele:
Art. I. Se constituie ALIANŢA BUGETARILOR pentru renegocierea Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, formată din Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”, Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia „SANITAS” din România, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi Solidaritate Socială, Federaţia Naţională a Statisticienilor din România, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”, Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual – denumită în continuare „ALIANŢĂ”.
Art. II. Organizaţiile sindicale membre ale ALIANŢEI hotărăsc să acţioneze cu bună-credinţă, cu solidaritate şi în respectul independenţei şi autonomiei fiecăreia, în vederea atingerii următoarelor obiective:
1. renunţarea de către Guvern la angajarea răspunderii în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului asupra Proiectului Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
2. renegocierea Proiectului Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi supunerea sa dezbaterii camerelor Parlamentului României;
3. stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar;
4. neacceptarea concediului fără plată forţat.

Art. III. Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. II, ALIANŢA va desfăşura o serie de acţiuni, conform unui calendar stabilit de părţi, care cuprinde, între altele, şi:
1. pichetarea Palatului Parlamentului – 15 septembrie 2009;
2. grevă generală de o zi în întregul sector bugetar – 5 octombrie 2009;
3. neimplicarea / neparticiparea salariaţilor din sectorul bugetar la organizarea alegerilor prezidenţiale – 22 noiembrie 2009 (+ 6 decembrie 2009, după caz).

Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe,
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia Locală,
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi Solidaritate Socială,
Federaţia Naţională a Statisticienilor din România,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică „PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual

Niciun comentariu: