vineri, 25 septembrie 2009

Colegiul Naţional al Liderilor F.S.L.I. a hotărât

Retragerea semnăturii de pe Acordul semnat cu Executivul

Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, întrunit în şedinţa din data de 9 septembrie 2009, analizând modul în care Guvernul României şi-a respectat angajamentele asumate prin Acordul semnat cu reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ în data de 6 mai a.c., a constatat următoarele:
• Încălcarea punctului 1 din acest acord, întrucât Executivul nu este capabil să asigure plata integrală, până la finele anului 2009, a salariilor care se cuvin personalului din învăţământ;
• Neconstituirea până la această dată, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, a Comisiei de monitorizare pentru evaluarea modului în care se realizează investiţiile în educaţie, ceea ce ne determină să considerăm că ministerul a încălcat în mod intenţionat punctul 2 din Acord deoarece nu doreşte cheltuirea transparentă a banilor publici;
Încălcarea punctului 5 din acord, potrivit căruia cadrele didactice trebuiau să fie plasate spre vârful ierarhiei în grila de salarizare, deoarece în proiectul Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, această categorie de salariaţi este situată la periferia grilei de salarizare. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că, fără o salarizare motivantă a resursei umane din învăţământ, orice încercare de reformare a sistemului educaţional va fi sortită eşecului.
În aceste condiţii, în semn de protest faţă de modul în care guvernanţii îşi îndeplinesc angajamentele asumate prin Acordul semnat la 6 mai 2009, Colegiul Naţional al Liderilor F.S.L.I. a hotărât retragerea semnăturii de pe acesta.
Preşedinte,
Aurel CORNEA

Niciun comentariu: