vineri, 25 septembrie 2009

Calendarul liderului de sindicat din unitatea şcolară

Septembrie:

• Acţiuni de sindicalizare şi evidenţă a membrilor de sindicat;


• Urmărirea încadrării personalului didactic;

• Asigurare, la cerere, de consultanţă salariaţiilor la încheierea/modificarea contractelor individuale de muncă, la întocmirea fişei postului sau anexelor corespunzătoare;

• Urmărirea modului de întocmire a statelor de funcţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare (plan cadru, centralizator, normativele pentru didactic auxiliar şi nedidactic etc.);

• Elaborarea ofertei şi a planului sindical de acţiune la nivelul unităţii pentru anul şcolar în curs şi aprobarea lor în adunarea generală a membrilor în unitate;

• Evidenţa salariaţilor navetişti în vederea urmării modului de decontare a cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă;

• Stabilirea componenţei comisiei paritare pentru stabilirea principiilor /criteriilor în baza cărora consiliul de administraţie al unităţii şcolare hotărăşte acordarea premiului lunar de 2%;

• Implicarea în elaborarea fişei de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării calificativelor anuale.Octombrie:
 
• Colaborarea cu conducerea unităţii şcolare în vederea organizării de manifestării dedicate zilei de 5 octombrie, Ziua Internaţională a Educaţiei;


• Urmărirea modului de elaborare a proiectului de buget al unităţii, în special cuprinderea drepturilor salariale,sociale, de formare profesională etc.;

• Participarea la consiliul de administraţie în care se aprobă concediile de odihnă ale cadrelor didactice

Niciun comentariu: