luni, 27 aprilie 2009

Rolul relaţiilor publice (PR) în promovarea unei imagini de succes a şcolii

Articolul de faţă propune o anumită focalizare pe rolul şi importanţa domeniului de Relaţii Publice şi pe legătura nouă, dar esenţială a acestui domeniu, cu şcoala.


Dacă vă întrebaţi la ce folosesc relaţiile publice în şcoală, răspunsul este: la crearea unei imagini de succes a instituţiei de învăţământ care, în condiţiile actuale ale descentralizării, trebuie să atragă de partea ei cât mai mulţi elevi capabili de performanţă, cât mai mulţi părinţi mulţumiţi de procesul instructiv-educativ, cât mai multe şi mai diverse resurse materiale. Toate acestea se pot realiza dacă managerul unităţii de învăţământ posedă abilităţi de relaţii publice sau dacă ştie să găsească în şcoală omul potrivit pentru această muncă, astfel încât realizările remarcabile ale şcolii să ajungă în final la părinţi, la membrii comunităţii locale, la sponsori sau ONG-uri.


PR-ul sau consilierul de imagine dintr-o şcoală trebuie să depună eforturi pentru construirea unei imagini publice puternic pozitive şi pentru a se descurca cu orice posibil eveniment negativ care ar afecta imaginea respectivei instituţii de învăţământ.
Mijloacele prin care o unitate de învăţământ poate folosi benefic PR-ul şi poate convinge că
oferă servicii de calitate sunt:


- Comunicatele de presă
Având un dosar sau o informaţie care este un bun subiect de ştiri, pune şcoala în poziţia de a profita de avantajul spaţiului liber în presă. Comunicatele de presă avantajează în sensul că oferă posibilitatea creării de publicitate pozitivă prin intermediul mass-mediei. Iată câteva idei pentru un bun sistem de relaţii publice: produse noi, noi descoperiri ştiinţifice, personal nou, facilităţi noi, practici inovatoare privind instituţia, servicii caritabile pentru comunitate etc.
Singurul risc pe care îl au aceste comunicate de presă este acela că instituţia nu are certitudinea că subiectul respectiv va apărea în presă, sau că ştirile care apar în mass-media se interpretează liber, ceea ce le-ar putea denatura înţelesul iniţial.


- Scrisorile de informare
Publicaţiile interne, cum sunt scrisorile de informare, pot împrăştia informaţiile pozitive despre şcoală printre membrii comunităţii locale care se mândresc cu realizările acesteia. Scrisorile de informare pot fi distribuite şi părinţilor care află în acest fel de realizările şcolii, ale cadrelor didactice şi ale elevilor.


- Interviurile si conferinţele de presă
Interviurile şi conferinţele de presă pot scoate în evidenţă utilitatea unui consilier de imagine în şcoală. De cele mai multe ori, interviurile şi conferinţele de presă sunt autorizate în cazuri de criză, dar şcolile pot avea conferinţe de presă prin care să anunţe rezultatele deosebite la olimpiade sau concursuri şcolare. Evenimentele sponsorizate
Evenimentele sponsorizate au fost considerate ca o formă importantă de PR. O şcoală se poate implica în evenimente comunitare prin strângeri de fonduri pentru elevi cu resurse materiale reduse sau organizaţii nonprofit.


- Publicitatea
Publicitatea este expunerea în mass-media a activităţilor sau rezultatelor şcolii. Un avantaj major al publicităţii, dacă informaţia e pozitivă, este că oferă credibilitate.

În ultimul timp, rolul relaţiilor publice în cadrul instituţiilor a evoluat semnificativ. Acest fenomen se explică prin faptul că, în sfârşit, se recunoaşte nevoia crescută de a comunica. În cazul şcolilor s-a identificat deja nevoia acută de comunicare între părinţi şi cadre didactice, elevi şi cadre didactice, elevi şi părinţi, reprezentanţi ai comunităţii locale şi cadre didactice. Consilierul de imagine din unitatea şcolară nu trebuie perceput doar ca purtător de cuvânt al instituţiei, ci şi ca persoană direct implicată în managementul instituţiei, în asigurarea unei bune comunicări interne şi externe, în organizarea unor evenimente care să contribuie la îmbunătăţirea imaginii şi la creşterea prestigiului instituţiei.


O campanie reuşită de relaţii publice trebuie deci să-şi atragă publicul, să-i ofere o perspectivă diferită despre ceva ce deja ştie sau crede că ştie, iar şcolile noastre au nevoie acum, mai mult decât oricând, de o îmbunătăţire a imaginii publice.

Profesor metodist, Bianca Bodea,
Casa Corpului Didactic Maramureş


Bibliografie:


Coman , Cristina , Relaţii publice şi mass-media, Iasi, Editura Polirom, 2000;
Dragan, I. , Paradigme ale comunicării de masă, Editura Şansa, Bucureşti, 1996;
Rus, Flavius Catalin, Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, Iaşi, Editura Institutului European, 2002;
McQuail, Denis, Windahl, Seven, Modele ale comunicării, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2004;

Niciun comentariu: