luni, 27 aprilie 2009

Invatamant special

Precizări privind aplicarea planului – cadru pentru învăţământ special, filiera tehnologică, ciclul inferior al liceului

1. Planul – cadru aprobat prin O.M. 3414/16.03.2009 se aplică unităţilor de învăţământ special care urmează planurile cadru pentru învăţământul special.
2. Pentru elevii cu deficienţe (dizabilităţi) indiferent de tipul şi gradul acestora, integraţi individual sau în grup în unităţi de învăţământ de masă, se aplică planurile de învăţământ pentru liceu, învăţământ de masă, cu servicii educaţionale de sprijin.
3. Unităţile de învăţământ special, care urmează planurile cadru ale învăţământului de masă, vor aloca ore de terapii şi activităţi specifice conform celor precizate in O.M. 3414/16.03.2009 pentru clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică.
4. Orele din aria curriculară Terapii specifice şi de compensare pentru Terapii şi activităţi specifice se proiectează şi se desfăşoară în funcţie de nevoile de recuperare a elevului.
5. Activitatea de terapii specifice se desfăşoară în cabinete, special amenajate, individual sau în grup de 2-3 elevi.

Niciun comentariu: