luni, 27 aprilie 2009

În atenţia liderului sindical

Demersurile privind decontarea navetei continuă

Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş vă solicită ca în baza dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public să solicitaţi Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare şi Consiliului Local următoarele:


· Hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-au propus, lunar spre aprobare Consiliului Local drepturile băneşti la care are dreptul personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de naveta în baza art. 104 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 cu modificările şi completările ulterioare şi dovada comnunicării acestora Consiliului Local.


· Hotărârea/hotărârile Consiliului Local adoptate în acest sens, dacă acestea există.
Conform art. 104 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 cu modificările şi completările ulterioare personalul didactic care navetează între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea unde îşi desfăşoară activitatea are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport.


Menţionăm faptul că avem nevoie de aceste date de la unităţile şcolare unde personalul didactic întâmpină probleme, din partea unităţii de învăţământ sau a Consiliului Local, privind decontarea cheltuielilor de naveta, în vederea rezolvării acestor situaţii.

Vicepreşedinte,
Prof. Ioana PETREUŞ

Niciun comentariu: