luni, 27 aprilie 2009

EDUCAŢIA ECOLOGICĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ

Pământul pe care locuim trebuie să funcţioneze ca o casă pentru viitoarele generaţii, să permită oamenilor să se hrănească folosind pământul şi resursele lui asemenea celor dinaintea lor. Toate acestea trebuie să se întâmple în aşa fel încât resursele naturale să fie păstrate şi pentru generaţiile ce vin. În întreaga lume se depun eforturi pentru conştientizarea oamenilor cu privire la natura care îl înconjoară, îl hrăneşte şi le delectează privirea şi sufletul.

Degradarea continuă a mediului înconjurător care se petrece sub ochii noştri este un element major al unei „crize de civilizaţie” şi se datorează tocmai intervenţiei omului în natură. Pericolul este foarte mare şi de aceea trebuie conştientizată necesitatea protecţiei sale, a ocrotirii vieţii în cele mai variate forme ale sale. În acest context, educatoarelor le revine sarcina de a-i învăţa pe copii să recunoască, să înţeleagă şi să iubească natura, să-i pătrundă tainele şi să o protejeze, să pună bazele formării şi dezvoltării cunoştinţei ecologice a copiilor. Conştiinta ecologică a responsabilităţii faţă de existenţa altor forme ale vieţii şi pentru calitatea superioară a mediului înconjurător, este o manifestare esenţială a spiritualităţii umane, un act de cultură pe care se întemeiază, în mod necesar grija faţă de noi înşine.

Pentru a construi o societate sănătoasă într-o ambianţă sănătoasă, este nevoie de educarea în acest sens a celor mai mici beneficiari – copiii preşcolari. La această vârstă prin cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate se pune prima piatră la temelia educaţiei ecologice care trebuie să devină o componentă de primă importanţă a educaţiei permanente. Salvgardarea naturii- mediu primordial străbun - în care s-a născut speranţa umană, păstrarea calităţii vieţii spre binele şi perpetuarea omenirii depind, într-o mare măsură, de educaţia pe care o primesc copiii în unitatea preşcolară.
Institutor Boroş Eugenia,
Gradinita Nr. 26 Baia Mare
Institutor Roman Floare,
Gradinita Step By Step Baia Mare

Niciun comentariu: