marți, 3 martie 2009

“A Doua Şansă”

Pentru o viaţă mai bună, hai la şcoală!

Programul Naţional “A Doua Şansă” este o componentă a proiectului Phare “Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, implementat de Ministerul Educatiei şi Cercetării cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană şi Guvernul României.
Educaţia este un drept pe care îl are fiecare persoană, indiferent de vârstă. Totuşi, există mulţi indivizi care, din diferite motive, nu au beneficiat niciodată de educaţie sau au fost nevoiţi să-şi întrerupă studiile. Pentru a răspunde acestei probleme, câteva organizaţii neguvernamentale au dezvoltat programe educaţionale, iar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a început derularea Programului „A Doua Şansă”, care prezintă două componente: învăţământ primar şi învăţământ secundar inferior.
„A Doua Şansă” pentru învăţământul primar se adresează tuturor persoanelor care au depăşit cu cel puţin patru ani vârsta legală de şcolarizare şi care se află în una dintre următoarele situaţii: 1. nu au participat deloc la educaţia formală - şcolară; 2. au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar - indiferent de momentul şi motivele abandonului; 3. nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.
„A Doua Şansă” pentru învăţământul secundar inferior este un program adresat persoanelor de peste 14 ani care nu au finalizat învăţământul gimnazial (clasele V-VIII). Astfel, cei interesaţi vor fi sprijiniţi să-şi finalizeze studiile de bază şi să obţină o calificare profesională de nivel I.
Se pot înscrie toate persoanele care au depăşit 14 ani, au absolvit învăţământul primar, dar nu au finalizat învăţământul gimnazial. Pot solicita înscrierea în programul “A Doua Şansă” - învăţământ secundar inferior persoanele care au peste 14 ani, au depăşit cu mai mult de 2 ani vârsta legală de şcolarizare corespunzatoare clasei în care ar putea să se înscrie în învăţământul obligatoriu şi se află în una din următoarele situaţii: 1. au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul "A Doua Şansă"), dar nu şi-au continuat educaţia mai departe; sau 2. au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (a V-a, a VI-a sau a VII-a), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ, indiferent de momentul şi motivele abandonului.
Pentru a se înfiinţa clasele de acest tip, şcolile trebuie să solicite acest lucru inspectoratului şcolar din judeţul căruia îi aparţin. Înscrierile se pot face la începutul fiecărui an şcolar sau, în unele cazuri, chiar la începutul fiecărui semestru şcolar (septembrie respectiv ianuarie), pe baza unui dosar. Persoanele care nu au acte de identitate se pot înscrie, urmând să prezinte documentele până la finalizarea nivelului IV.
Cei ce se înscriu în cadrul Programului „A Doua Şansă” nu trebuie să achite nicio taxă de înscriere, iar urmarea programului este gratuită.
Sunt recunoscute clasele parcurse anterior, însă persoanele care se află în această situaţie trebuie să depună în dosarul de înscriere un document care să ateste acest lucru. De asemenea, cei care declară că au achiziţii peste primul an de studiu, vor fi evaluaţi de către o comisie şi pot fi înscrişi într-un nivel superior celui I.
Durata de şcolarizare este flexibilă: se poate micşora (pot fi parcurşi doi ani şcolari într-unul singur) sau se poate mări, în funcţie de competenţele fiecărui elev.În funcţie de decizia fiecărei şcoli, adoptată după consultarea elevilor, cursurile pot fi dezvoltate: în regim de zi sau seral (implicând frecventarea cursurilor în fiecare zi, dimineaţa sau după-amiaza); în regim intensiv (la sfârşit de săptămână); în regim comasat (în perioada vacanţelor şcolare).
Evaluarea poate fi orală, scrisă sau practică. Rezultatele elevilor vor figura într-un catalog special, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Fiecare nivel (clasă) presupune parcurgerea unor module (materii). În urma promovării unui modul, elevul va primi o adeverinţă care atestă acest lucru. De asemenea, în urma promovării unui nivel se va elibera o adeverinţă de promovare a acestuia şi un număr de credite. După ce o persoană promovează toate nivelurile, va primi un certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu primar.
Persoanele care absolvă toate nivelurile au aceleaşi drepturi cu absolvenţii învăţământului primar de masă şi se pot înscrie în învăţământul gimnazial (fie în cel de masă, fie pot continua în cadrul programului “A Doua Şansă”). După ce o persoană promovează toate modulele din cadrul programului, atât pentru educaţia de bază, cât şi pentru pregătirea profesională, va primi un certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu. Persoanele care absolvă toate nivelurile au aceleaşi drepturi cu absolvenţii învăţământului obligatoriu de masă, obţin un portofoliu personal pentru educaţie permanentă şi foaia matricolă (dacă este solicitată).
Dacă absolvenţii învăţământului secundar inferior susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale obţin şi un certificat de pregătire profesională de nivel I. Apoi pot urma un an de completare iar după absolvirea acestuia pot să-şi continue studiile în învăţământul secundar superior (liceu), în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Pe lângă competenţele profesionale, absolvenţii vor dobândi şi abilităţi sociale generale care să le dezvolte personalitatea şi să le permită să fie angajaţi.
Inovaţiile aduse prin programul “A Doua Şansă” sunt următoarele: reducerea timpului de studiu; modularitate şi flexibilitate în organizare; caracter activ, practic aplicativ; respectarea individualităţii în învăţare şi evaluare; orientarea spre nevoile elevilor; esenţializarea conţinuturilor; adaptarea la particularităţile de vârstă şi psihologice ale elevilor; activarea şi valorizarea competenţelor dobândite anterior ale elevilor; susţinerea prin materiale educaţionale: ghidul elevului şi ghidul profesorului, pentru fiecare modul al educaţiei de bază; programele şcolare sunt proiectate într-o perspectivă inter- şi transdisciplinară, în jurul competenţelor generale şi specifice comune disciplinelor educaţiei de bază; curriculumul este axat pe competenţele generale care vor fi formate/dezvoltate tânărului/adultului ca urmare a participării la activităţi de învăţare prin cooperare, în grupe, în contexte reale şi cu sarcini şi teme care răspund intereselor şi nevoilor acestora; experienţa de viaţă acumulată de elevii participanţi în program constituie o resursă în procesul de învăţare; elevii învaţă integrând noile achiziţii în experienţa proprie; diversitatea individuală a cursanţilor, culturală sau de orice altă natură, se consideră resursă în învăţare.
În judeţul Maramureş programul “A Doua Şansă” a început să se deruleze cu succes în câteva unităţi de învăţământ: Şcoala Generală “Octavian Goga” Şcoala Generală “Vasile Alecsandri”, Şcoala Generală “Nicolae Bălcescu”, Şcoala Generală nr.7, Şcoala Generală nr.13, din Baia Mare, Şcoala Generală Ponorâta, Şcoala Generală Coltău, Şcoala Generală Nistru, Şcoala Generală Finteuşu Mic, Grup Şcolar “Ioan Buteanu” din Sighetu Marmaţiei. Alte câteva unităţi de învăţământ şi-au făcut dosarele de acreditare şi aşteaptă aprobarea pentru derularea acestui program, inclusiv la nivelul secundar inferior.
Cadre didactice din şcolile interesate de acest program au urmat cursuri de perfecţionare pe această temă în perioada octombrie 2008 - ianuarie 2009, prin intermediul Casei Corpului Didactic Maramureş.Aşadar, să acordăm tuturor celor care au nevoie o a doua şansă, iar pentru o viaţă mai bună să le întindem mâna şi să-i îndemnăm: Haideţi la şcoală!

Profesor Gina Marian,
Grup Şcolar "Gheorghe Lazăr", Baia Mare

3 comentarii:

Anonim spunea...

Este extraordinar ! O posibilitate nesperata de multi ! Stie cineva si unde ne putem interesa pt Bucuresti? Am pe cineva, si nu stiu unde sa ma interesez, locuieste in capitala.

Anonim spunea...

Ma bucur ca se da aceasta sansa!
De unde am putea obtine mai multe informatii si va rugam sa afisati si o lista cu scolile sijudetele care au acest program , pentru mai mult ajutor.

rares spunea...

Cred ca ar trebui sa trebui sa intrebati chiar autorul... doamna Gina Marian... o sa vad daca pot sa pun adresa dansei email!