marți, 3 martie 2009

Curier juridic

Decontarea cheltuielilor de navetă pentru personalul nedidactic
Aşa cum am menţionat în alte ediţii ale Jurnalului sindical pentru personalul didactic se decontează cheltuielile de naveta din localitatea de domiciliu sau reşedinţă la locul de munca şi de la locul de muncă în localitatea de domiciliu sau reşedinţă conform art. 104 alin. 3 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 108/2007.
În ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor de naveta pentru personalul nedidactic din sistemul de învăţământ în art. 53 alin. 1 din Contractul Colectiv de Muncă Unic lşa Nivel de Ramură Învăţământ 2007-2008 se prevede că „personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu i se pot deconta, de către consiliul local în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ, cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă”. Iar potrivit prevederilor art. 51 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJMM 2008-2009 „personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu i se vor deconta, de către consiliul local în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ, cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă”.
Prin urmare, pentru personalul didactic (cadre didactice de predare şi personal didactic auxiliar) decontarea cheltuielilor de naveta se face în baza prevederilor legii speciale (art. 104 din Legea nr. 128/1997), iar pentru personalul nedidactic din sistemul de învăţământ decontarea cheltuielilor de navetă se face în baza dispoziţiilor contractului colectiv de muncă.
Dacă dispoziţiile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învăţământ referitoare la decontarea cheltuielilor de naveta pentru personalul nedidactic din sistemul de învăţământ dădeau posibilitatea de a se deconta aceste cheltuieli neavând caracter obligatoriu, prevederile art. 51 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul ISJ MM 2008-2009 sunt imperative. Prin urmare, personalului nedidactic din sistemul de invăţământ din judeţul Maramureş trebuie să i se deconteze cheltuielile de naveta începând cu data de 11.11.2008, dată la care a intrat în vigoare Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul ISJMM 2008-2009. Persoanele îndreptăţite trebuie să solicite decontarea cheltuielilor de naveta printr-o cerere înaintată la conducerea unităţii de învăţământ angajatoare la care anexează documentul prin care se face dovada efectivă a navetei.
Consilier juridic,
Mariana Georgeta Ţânţa
e-mail: tinta_mariana@yahoo.com

Niciun comentariu: