vineri, 3 octombrie 2008

Ne-ţi întrebat...

PERŢA FIRUŢA – ŞCOALA PT. COPII CU DEFICIENŢE VIŞEU DE SUS
TREPTE PROFESIONALE

Conform prevederilor art. 7 din OG. Nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ „evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008”. De asemenea, în baza prevederilor aceluiaşi articol se face „promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale”.
Promovarea în trepte profesionale nu are nici o legătură cu salariul primit sau cu încadrarea la salariul maxim din grilă.

BILEC ANUŢA – PENSIONATĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
REPREZENTAREA ÎN INSTANŢĂ

Din memoriul dvs. reiese faptul că v-aţi pensionat în anul 2005. Acţiunile în instanţă intentate de S.L.Î. MM în numele membrilor noştri de sindicat pentru obţinerea reducerii normei didactice la învăţătoare şi educatoare, conform art. 45 alin.1 din Legea nr. 128/1997 şi a tranşelor suplimentare de vechime prevăzute de art. 50 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 128/1997 au fost introduce începând cu anul 2006, respectiv 2007. Astfel, că la acea dată dvs. eraţi pensionată. Conform art. 28 din Legea sindicatelor putem reprezenta în instanţă doar membri de sindicat cotizanţi la data introducerii acţiunii în instanţă, condiţie pe care dvs. nu o îndeplineaţi.
Tocmai pentru a ajuta persoanele pensionate din sistemul de învăţământ, am înfiinţat începând cu septembrie 2007 grupa sindicală a pensionarilor din învăţământ. Prin urmare, pensionarii înscrişi în această grupă sindicală, care, conform Statutului S.L.Î. MM plătesc cotizaţie de 0,5% din pensie, pot fi reprezentaţi în instanţă de către sindicat.
Menţionez faptul că pe calea acţiunii în instanţă se pot obţine drepturi pe trei ani anteriori de la data înregistrării acţiunii în instanţă (ex. Dacă acţiunea se înregistrează la Tribunal în iulie 2008, se obţin drepturi începând cu iulie 2005 şi până la data pensionării).

SORIN HOTEA – ŞCOALA „I. MIHALY DE APŞA” SIGHETU MARMAŢIEI
100 DE EURO – FOND DE CARTE
Conform art. 1 şi 2 din H.G. nr. 453/2007 privind nomele metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice in invatamantul preuniversitar „(1) Beneficiarii ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţtii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar, sunt cadrele didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar, care sunt în activitate.
(2) Acordarea ajutorului financiar, ce reprezintă echivalentul în lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României la data plăţii, se face pentru fiecare cadru didactic, pentru funcţia de bază”. Prin urmare, fiind cadru didactic, indiferent cu jumătate de normă sau cu normă întreagă, trebuie să primiţi cei 100 de euro – fond de carte, deoarece alin. 2 anunţat mai sus se referă la acele cadre didactice care au catedra în două şcoli. Din spusele dvs. aveţi funcţia de cadru didactic la o singură şcoală, la cealaltă unitate de învăţământ fiind personal didactic auxiliar.

Niciun comentariu: