vineri, 3 octombrie 2008

Analize medicale

În atenţia membrilor de sindicat

Cheluielile privind analizele medicale

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale, salariaţii din învăţământ trebuie la început de an şcolar să prezinte la unitatea de învăţământ un certificat medical care să ateste dacă aceştia întrunesc sau nu condiţiile de sănătate impuse pentru a-şi exercita funcţia, facem următoarele precizări :
1. În temeiul art. 7 din H.G. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, „Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice”.
2. În conformitate cu prevederile art. 167 (6) lit. g din Legea nr. 354 / 2004 de modificare şi completare a Legii nr. 84 / 1995, cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământ sunt asigurate din bugetele locale.

În aceste condiţii, niciun salariat din învăţământ nu trebuie să plătească costurile aferente acestor examinări medicale, conducerea unităţii de învăţământ având obligaţia de a solicita aceste fonduri consiliului local.
În situaţia în care vor fi cazuri în care salariaţii, membri ai S.L.I. Maramureş, vor fi obligaţi să suporte aceste cheltuieli, S.L.Î. Maramureş, în numele acestora, se va adresa instanţelor judecătoreşti.

Niciun comentariu: