joi, 23 octombrie 2008

Acordarea sumei de 100 euro pe anul şcolar 2008-2009

Până la 1 noiembrie 2008 trebuie depuse cererile privind acordarea celor 100 euro pe anul fiscal 2009. Cererile trebuie completate şi înregistrate la secretariatul unităţii şcolare unde vă desfăşuraţi activitatea. Conform Normei metodologice din 16/05/2007 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 21/05/2007

Art. 1. - (1) Beneficiarii ajutorului financiar prevăzut de Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar, sunt cadrele didactice titulare şi/sau suplinitoare calificate, încadrate în învăţământul preuniversitar, care sunt în activitate.

Art. 3. - (1) Ajutorul financiar se acordă anual pe baza de cerere formulată de beneficiar şi înregistrată până la data de 1 noiembrie pentru anul următor la unitatea de învăţământ la care beneficiarul exercită funcţia de bază, iar plăţile se efectuează începând cu luna ianuarie din anul următor.

Art. 4 - (6) Plata ajutorului financiar se face de către unităţile de învăţământ, integral, pe baza documentelor justificative, sau în avans, într-o singură tranşă, cu incadrare în cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Plata se face în lei, la cursul de schimb din data efectuării plăţii. Justificarea sumelor primite ca avans se realizează în condiţiile legii, în termen de 15 zile calendaristice.

Art. 6. - Responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevăzut la art. 1 alin. (2) revine directorului la nivelul instituţiei de învăţământ, inspectorului şcolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi direcţiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Niciun comentariu: