miercuri, 24 septembrie 2008

Calendarul liderului de sindicat din unitatea şcolară

Septembrie:
 • Acţiuni de sindicalizare şi evidenţă a membrilor de sindicat;
 • Urmărirea încadrării personalului didactic;
 • Asigurare, la cerere, de consultanţă salariaţiilor la încheierea/modificarea contractelor individuale de muncă, la întocmirea fişei postului sau anexelor corespunzătoare;
 • Urmărirea modului de întocmire a statelor de funcţii în concordanţă cu legislaţia în vigoare(plan cadru, centralizator, normativele pentru didactic auxiliar şi nedidactic etc.);
 • Elaborarea ofertei şi a planului sindical de acţiune la nivelul unităţii pentru anul şcolar în curs şi aprobarea lor în adunarea generală a membrilor în unitate;
 • Evidenţa salariaţilor navetişti în vederea urmării modului de decontare a cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă;
 • Stabilirea componenţei comisiei paritare pentru stabilirea principiilor /criteriilor în baza cărora consiliul de administraţie al unităţii şcolare hotărăşte acordarea premiului lunar de 2%;
 • Implicarea în elaborarea fişei de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării calificativelor anuale.

Octombrie

 • Colaborarea cu conducerea unităţii şcolare în vederea organizării de manifestării dedicate zilei de 5 octombrie, Ziua Internaţională a Educaţiei;
 • Urmărirea modului de elaborare a proiectului de buget al unităţii, în special cuprinderea drepturilor salariale,sociale, de formare profesională etc.;
 • Participarea la consiliul de administraţie în care se aprobă concediile de odihnă ale cadrelor didactice.

Niciun comentariu: