luni, 16 iunie 2008

Model de împuternicire - primă de concediu

Subsemnaţii, angajaţi ai _______________________________________________îl împuternicim pe domnul Liviu Marian POP, posesor al B.I. seria GX nr. 863292, preşedinte al Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş, să ne reprezinte în procesul cu privire la obţinerea indemnizatiei de concediu de odihnă,

Anexăm prezentei împuterniciri următoarele documente:
- adeverinţă din partea unităţii şcolare privind funcţia şi data angajării;
- adeverinţă din partea unităţii şcolare din care să reiasă faptul că nu s-a acordat primă de concediu de odihnă începând cu 1 ianuarie 2005 şi până în prezent;
- copii după statele de plată prin care s-a plătit indemnizaţia de concediu în anii 2005, 2006 şi 2007.

Lider Sindical
Numele şi prenumele: ___________________________

Semnătura: ___________________________

Niciun comentariu: