duminică, 15 iunie 2008

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ŞI COPIII CU DIZABILIŢĂŢI MINTALE

INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ ŞI COPIII CU DIZABILIŢĂŢI MINTALE
A. Ce este inteligenţa emoţională?
Definim inteligenţa emoţională ca şi cunoaşterea de sine, alegerea potrivită în momentul potrivit. Acest model tinde să ajute la creşterea IQ şi pentru a obţine rezultate mai bune în relaţia ta cu ceilalţi .Definiţia ştiinţifică a inteligenţei emoţionale au dat-o Dr. Peter Saloveg şi Dr. Jack Mager, care o definesc ca fiind abilitatea de a folosi, a înţelege şi a controla emoţiile.
Inteligenţa emoţională se poate îmbunătăţi practicând pe plan mintal ideea că trebuie să fii mai bun, mai conştiincios, mai conştient de alegerile tale, a fi mulţumit de gândirea ta. A fi „inteligent emoţional”‚ nu înseamnă a fi amabil, înseamnă a fi conştient şi grijuliu în utilizarea informaţiei emoţionale şi informaţia emoţională. În momentul în care începi să evaluezi emoţiile ca o sursă de informaţie şi energie, o să obţii mai multe rezultate pozitive în relaţia ta cu ceilalţi. Fiecare avem inteligenţă emoţională, însă nu toţi suntem conştienţi de importanţa ei şi de modalităţile de a o dezvolta.
B. Componentele inteligenţei emoţionale:
1. Cunoaşterea emoţiilor personale
Cunoaşterea emoţiilor personale presupune identificarea şi exprimarea lor coerentă întru-un context dat. În orice relaţie se exprimă informaţii, sentimente, fapte, amintiri. Uneori, însă ne este greu să exprimăm clar ceea ce vrem să spunem sau simţim, nu suntem coerenţi, iar alteori ne este greu să înţelegem ceea ce ni se spune-intenţia care se ascunde în spatele cuvintelor. Aceste situaţii sunt generatoare de conflicte. Pentru a le evita este important să putem codifica şi decodifica mesajele transmise la nivel verbal sau non verbal, astfel încât să transmitem şi să înţelegem corect sensul mesajelor.
2. Gestionarea emoţiilor
Gestionarea emoţiilor se referă la capacitatea noastră de a alege modalitatea prin care ne vom exprima într-o anumită situaţie.
Pentru a ne gestiona emoţiile este important să ţinem cont de :
Ce exprimăm?
Cum exprimăm?
Unde exprimăm?
Cui exprimăm?
3. Direcţionarea emoţiilor către scop
Scopul este criteriul după care ne gestionăm emoţiile. Este important să ţinem cont de ceea ce vrem să facem sau să obţinem în mod concret :
-durata în timp – când vrem
-participanţi – de cine avem nevoie
-strategia - ce paşi trebuie urmaţi
-resurse - de ce avem nevoie
4. Empatia
Este capacitatea de a intui sau de a recunoaşte emoţiile celorlalţi. Empatia nu înseamnă să trăim emoţiile altor persoane, ci să le înţelegem pornind de la experienţele noastre.
5. Capacitatea de a construi relaţii interpersonale.
Arta inteligenţei emoţionale se rezumă în cadrul acestei componente. Astfel, avem posibilitatea de a crea propriile relaţii folosind elementele menţionate până acum: ne fixăm scopurile, ne canalizăm energia şi emoţiile în funcţie de scop (folosind empatia ca instrument) ne exprimăm şi identificam emoţiile într-un mod coerent. Vom fi conştienţi de responsabilitatea noastră şi a celorlalţi în relaţiile interpersonale. Acest lucru ne va ajuta să reducem conflictele şi să comunicam eficient.
Însă, pentru copiii care prezintă dizabilitate mintală, testele de inteligenţă emoţională sunt foarte greu de realizat. Astfel, la un copil care are un IQ=52 şi este încadrat în categoria de dizabilitate mintală uşoară (debilitate mintală), funcţia perceptiv motrică este insuficient dezvoltată, percepţiile sunt vagi, reprezentări incomplete, nu este capabil să înţeleagă întrebările dintr-un astfel de test. De aceea, pentru învăţământul special sunt necesare teste pentru evaluarea inteligenţei emoţionale realizată pe principalele tipuri de dizabilităţi, în principal cele mintale.
De asemenea trebuie remarcat că atât în învâţământul de masă cât şi învâţământul special se aplică Matricea progresivă Reaven, deoarece este singura licenţă cumpărată de care beneficiază şcolile. Comparaţiile făcute pe baza unui chestionar adaptat pentru a putea compara IQ cu EQ.

Nicoleta Daniela IONESCU
Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe, Tg-Lăpuş

Niciun comentariu: