luni, 16 iunie 2008

Anul dialogului

Să înlăturăm barierele ignoranţei prin dialog

Anul european al dialogului intercultural este marcat de o serie de dezbateri menite să contureze viitoarea strategie a Uniunii Europene în favoarea dialogului intercultural. Fiecare dezbatere reuneşte în jurul unei tematici comisari europeni, deputaţi, reprezentanţi ai societăţii civile, membri ai grupurilor de reflecţie, jurnalişti şi studenţi.
Întâlnirea, organizată în 14 mai, a avut ca temă dialogul interreligios. Într-un moment în care crizele de identitate şi fundamentalismul religios câştigă teren, acest dialog este mai necesar ca oricând. Promovarea respectului reciproc şi a înţelegerii între popoare şi între persoane de diferite religii, punerea în valoare a diversităţii culturale şi religioase, apropierea cetăţenilor dincolo de convingerile lor religioase - iată doar câteva dintre marile teme ale celei de-a treia dezbateri a anului.
Primele două au avut ca obiect impactul fenomenului migraţionist asupra dialogului intercultural şi contribuţia artei şi culturii la înţelegerea între popoare. Până la sfârşitul anului, vor mai avea loc patru alte întâlniri, ce vor aborda teme precum: dialogul intercultural la locul de muncă, multilingvismul, educaţia şi rolul mass-mediei. Dezbaterile sunt deschise tuturor: vă puteţi înscrie sau exprima opinia pe un forum online, cu o săptămână înainte şi la o săptămână după data dezbaterii. Anul european al dialogului intercultural este ocazia de a participa la elaborarea unei strategii care să permită o „mai bună convieţuire”. În afara dezbaterilor, pe tot parcursul anului 2008 vor fi implementate proiecte axate pe tineri, cultură sau cetăţeni, precum şi un număr de 27 de proiecte naţionale.
De-a lungul acestui an tematic, se vor organiza o campanie de informare şi o serie de evenimente pentru care a fost prevăzut un buget de 10 milioane de euro. De asemenea, Uniunea va realiza studii şi consultări care vor permite o monitorizare pe termen lung. Anul tematic se va încheia cu un forum intercultural care va reuni societatea civilă, reprezentanţi ai diferitelor confesiuni, precum şi politicieni.
Sursa:

Niciun comentariu: