vineri, 16 mai 2008

La GÂRDANI – mediu curativ pentru copiii cu cerinţe educative speciale

.....aşa au concluzionat cadrele didactice din şcolile pentru copii cu deficienţe din judeţ la întâlnirea din 17 martie 2008 care a avut loc la şcoala noastră cu ocazia desfăşurării cercului pedagogic. Tema acestei acţiuni a fost "Caracterul practic, aplicativ al activităţilor de instruire, educare, formare profesională în vederea integrării sociale a elevilor cu cerinţe educative speciale."
Elevii noştri, atât cei din ciclul primar, cât şi cei din ciclul gimnazial şi profesional se bucură de condiţii bune în unitatea noastră, iar noi dascălii şi întreg personalul nedidactic ne preocupăm îndeaproape de formarea şi dezvoltarea capacităţilor lor de a-şi forma deprinderi de viaţă independentă. Dovadă sunt rezultatele pe care le avem după ce elevii noştri absolvă şcoala profesională când, pe o parte dintre ei îi vedem încadraţi într-un anume loc de muncă - fiecare după posibilităţile proprii - iar pe cei cu deficienţe severe cel puţin socializaţi.
Din materialul prezentat la cercul pedagogic de către domnul director, prof. Gheorghe Chivu, material realizat cu aportul tuturor cadrelor didactice, s-a evidenţiat faptul că fiecare elev a ştiut să se facă util în activităţile prezentate la fiecare disciplină în parte.
În unitatea noastră sunt şcolarizaţi copii cu C.E.S din zona Someş şi Codru, precum şi din cele trei Case de Tip Familial din localităţile Sălsig, Ardusat şi Mogoşeşti cu grad de deficeinţă de la uşor la sever. Toţi elevii, atât prin activitatea de predare, cât şi prin activităţi de completare (cognitive, ludicee sau terapii) se bucură de mediul natural oferit de locul unde este amplasată şcoala (mediu benefic pentru toţi, dar mai ales pentru cei cu deficienţe asociate).
Putem concluziona prin a spune că suntem ca într-o familie şi încercăm pe cât posibil, ca toţi membrii familiei noastre să reuşească în viaţă.
Înv. Leontina HUSTI
Şcoala Generală Pentru Copii cu Deficienţe
GÂRDANI

Niciun comentariu: