luni, 7 aprilie 2008

Scrisoare către domnul preşedinte Traian Băsescu

Domnului Preşedinte al României,
Traian Băsescu
Biroul Operativ al FSLÎ este onorat de invitaţia de a adera la Conţinutul Pactului Naţional pentru Educaţie, asumat deja prin semnătură de către liderii partidelor politice parlamentare şi care vizează reperele strategiei în domeniul educaţiei pe care să se întemeieze legislaţia ţi politicile publice pe termen mediu şi lung.
Considerăm demersul iniţiat şi susţinut cu insistenţă de Preşedinţia României reprezintă un valoros punct de plecare în fixarea obiectivelor şi în configurarea finalităţilor învăţământului prin prisma eficienţei sociale, a asigurării accesului egal la educaţie pe tot parcursul vieţii şi a punerii în valoare a potenţialului uman, creator al poporului roman.
Suntem întru totul de accord că strategia şi legile care vor reglementa funcţionarea eficientă a sistemului de învăţământ românesc sunt absolute necesare şi ele trebuie să încheie prea lunga tranziţie şi Reforma din acest domeniu.
Avem însă rezerve şi ne exprimăm, şi pe această cale, îngrijorarea că cele opt obiective asumate solidar de principalele forţe politice ale României ignoră, în continuare, problematica salariaţilor din învăţământ ala căror interese la reprezentăm. Nu am identificat nicio precizare referitoare la politicile de susţinere în dezvoltarea carierei didactice, a perspectivelor salariale care să motiveze un nou şi considerabil efort de însuşire şi punere în aplicare a cerinţelor şi răspunderilor ce le vor reveni prin promovarea noului pachet legislativ.
În egală măsură, obiectivul ce trebuia să se refere la resursa umană implica angajarea semnatarilor pentru configurarea sistemului de protecţie socială , condiţii de muncă, condiţii de viaţă (mai ales pentru colegii tineri şi cei din mediu rural) şi, nu în ultimul rând, siguranţa locului de muncă.
Un alt aspect discutabil îl reprezintă modul de realizare a descentralizării financiare prin adoptarea principiului „finanţarea urmează elevul” , cel puţin din două motive:
- în mediul rural, în cea mai mare, reţeaua şcolară nu permite alegerea şcolii, iar finanţarea per capita nu ţine cont de condiţiile specifice ale unităţilor şcolare, ceea ce nu va duce într-un orizont previzibil la „depăşirea decalajelor care separă în mod dramatic mediul rural de cel urban sau diferitele categorii sociale de cetăţeni din România” aşa cum este definit acest obiectiv la punctul 7 al Pactului Naţional pentru Educaţie.
- În învăţământul superior acest principiu a fost aplicat deja şi, nefiind eficient, din conţinutul Pactului, rezultă că va fi abandonat.
Apreciem că, pentru a realiza „descentralizarea comprehensivă”, autentică şi eficientă trebuie găsite căi realiste, adecvate stadiului de dezvoltare al comunităţilor locale româneşti.
Domnule preşedinte al României, Traian Băsescu,
Chiar dacă Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ nu se va număra printre semnatarii Pactului Naţional pentru Educaţie, în forma actuală, vă asigurăm că vom participa cu tot potenţialul nostru intelectual, creativ şi profesional la elaborarea strategiei şi legislaţiei în domeniul educaţiei, precum şi la implementarea eficientă a acestora.
Totodată, suntem pregătiţi să monitorizăm consecvent şi ferm modul în care partidele politice, Guvernul României vor respecta angajamentele asumate prin Pactul Naţional pentru Educaţie.
În numele celor peste 180.000 de salariaţi pe care îi reprezentăm vă asigurăm că apreciem în mod deosebit eforturile Domniei Voastre de a coagula forţele politice pentru reformarea şcolii româneşti şi că vom fi un partener activ şi loial în tot ceea ce întreprindeţi în această direcţie.

Cu deosebită consideraţie,
Aurel CORNEA, preşedinte FSLÎ

Niciun comentariu: